THE ENLIGHTENED BEING

The Enlightened Being คือกำไลที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถหลอมรวมกันกับ Divine Blueprint ได้ โดยมี Divine Love เป็นตัวชี้ทางไป คนที่ทำสมาธิกับกำไลนี้เป็นประจำจะเกิดการตื่นรู้ และนำศักยภาพอันยิ่งใหญ่ออกมาใช้ได้ เป็น divine human

หินที่ใช้ในกำไล

Strawberry Quartz 12mm

  • นำพาพลังงานแห่งความรักในจักรวาลมารายล้อมรอบตัวเรา ทำให้เรารู้สึกเป็นที่รัก และสำคัญ
  • ทำให้เราตระหนักในศักยภาพที่เรามี แม้ว่าเราจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันคือสิ่งที่เราทำได้

Super Seven 12mm

  • เป็นหินที่นำพา Soul ของเราให้กลับมาเชื่อมต่อกับ divine
  • Super Seven เป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อกับ sprit realm ทำให้สามารถเข้าใจได้ถึงเหตุผลที่ได้มาจุติบนโลก
  • Super Seven ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับประสบการณ์ใน past life ได้ ส่งผลให้สามารถนำทักษะ และความรู้ที่สั่งสมมาในอดีตชาติ มาใช้ได้ชาติปัจจุบัน