Spirit’s Fire

“ สิ่งใดที่ใช่ สิ่งนั้นจะ Flow ”

1

หมายความว่า ถ้ามันใช่มันจะง่าย ไม่ติดขัด มันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผลลัพธ์ดีเกินคาด
สิ่งใดที่ไม่ใช่ สิ่งนั้นจะขัดๆ ที่ใจ และจะต้องแก้ใหม่ ทำใหม่ ต้องพยายามแล้วพยายามอีกแต่กลับย่ำอยู่กับที่ หรือ ถอยหลัง

2

หากเราใช้ชีวิตมามากพอ เราจะพบค้นพบสัจธรรมนี้ ในทุกเรื่องที่เราทำ และทุกความสัมพันธ์ที่เรามี เคยได้ยินมั้ย… “คนที่ใช่ ไม่ต้องพยายาม”

3

การปล่อยอะไรที่ไม่ใช่ ไปให้เร็วพอ จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะอะไรที่ไม่ใช่ ยิ่งพยายามยิ่งไม่มีผลลัพธ์ ยิ่งหาทางยิ่งหมดทาง ยิ่งอดทนพยายาม ยิ่งทุกข์

4

การปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ ไปได้ อาศัย awareness และ การยอมรับความจริง
…ความจริงที่ว่ามันไม่เวิร์คยังไง
…ความจริงที่ว่ารู้สึกไม่โอเค ไม่ชัวร์ อยู่ลึกๆ ข้างใน
…ความจริงที่ว่าเราทุกข์ และยิ่งพยายามก็ยิ่งทุกข์

5

การโอบอุ้มสิ่งที่ใช่ นั้นอาศัยความรู้สึกล้วนๆ
…ความรู้สึกที่บอกให้ทำ แบบไม่มีเหตุผล
…ความรู้สึกถึงความเป็นไปได้ และยิ่งทำยิ่งมีไอเดียดีๆ เพิ่ม
…ความพึงพอใจในตัวเอง และทุกอย่างรอบด้าน ก่อเกิดเป็นความสุข และสนุกในเวลาเดียวกัน

6

สิ่งที่ใช่ จะได้รับการสนับสนุน
…เราสนับสนุนเราให้ทำ โดยไม่รู้สึกว่าต้องการการยอมรับจากใคร
…ผู้คนที่มีศักยภาพ มีคุณสมบัติที่ใช่ต่างเดินเข้ามาร่วมงานกัน
…ทุนทรัพย์ โอกาส วิธีการ ถูกร้อยเรียงเข้ามาอย่างเหมาะเจาะพอดี
…สิ่งดีงาม, angels, guides ต่างทำงามร่วมกันกับเรา เพื่อให้เราทำสิ่งนี้ต่อไป ให้ออกมาดีกับตัวเอง และทุกคน

กำไล Spirit’s Fire นี้มาพร้อมกับ Message ที่ว่า

Let the Spirit flow into you to help you experience your passion for the highest good of all.

แปลความได้ว่า… ให้ spirit ทำงานผ่านตัวเรา เพื่อให้เราได้ทำสิ่งที่เป็น passion ของเราเอง ให้ออกมาดีกับตัวเอง และทุกคน

กำไล Spirit’s Fire ถูก channel มาพร้อมกับ Angel Number 1212

Angel Number 1212 is a powerful sign that you are to step out of your comfort zone and take new directions and/or begin new projects and ventures that you have been wanting to do for a long time now

Angel Number 1212 encourages you to stay focused on your highest expectations as the angels and Universal Energies work behind the scenes helping you to manifest your wants and needs, goals and desires.

Angel Number 1212 asks that you stay on a positive path and to use your natural skills, talents and abilities to their utmost for the benefit of yourself and others.

หิน หรือ Crystal ที่ใช้คือ

PREHNITE

ให้ได้ยินคำแนะนำจาก Angel และ ใช้ความตั้งใจของเราไปรับใช้หัวใจ (Will serves Heart)

TRASVORITE

หินหายากที่เหนี่ยวนำความมั่งคั่งเข้ามา

LIBYAN GOLD TEKEITE

หินหายากที่เป็นที่สุดของการ manifestation ทำงานเสริมกันอย่างดีกับ Trasvorite เพื่อสร้างความมั่นคั่งให้เกิดขึ้นจริง

GOLD RUTILATED QUARTZ

ตัวเร่งให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ALMANDINE GARNET

ความเข้มแข็ง ความมั่นคง และความสามารถที่จะทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นจริงได้

RUBY

หินแห่ง Passion & Courage อันเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตไปสู้สิ่งที่ดีกว่า และพิชิตเป้าหมายที่ท้าทายได้

AMBER

ปลุกศักยภาพในการ manifest ความมั่งคั่ง ยกกำลัง Trasvorite โดยเฉพาะ

ซื้อหินหายาก หินแท้ เกรดพรีเมียมนำเข้าจากทั่วโลกติดต่อเราที่ไลน์: @vananda

วิธีนั่งสมาธิกับ Spirit's Fire

Set intention : I listen to divine guidance to manifest my dreams with highest purpose.

นั่งไปเงียบๆ เพื่อเห็นสิ่งที่เราต้องการ Manifest เพื่อ Highest Purpose

พอเริ่มเห็น หรือ สัมผัสได้สักพัก ให้สมาธิต่อกับเพลง Spirite of Free แล้ว ภาวนา “สิ่งใดที่ใช่ สิ่งนั้นจะ Flow”

Spirit of Free
ARTIST: SAINT OF SIN