สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า VANANDA

คุณสมบัติสำหรับการเป็นสมาชิกของ VANANDA
(ฉบับปรับปรุง 16 FEB 2023)

  1. ระดับ Regular ลูกค้าได้ทำการซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ใน ช่องทาง เว็บไซต์ ,LINE,Facebook ของ vananda
  2. ระดับ Amber ลูกค้าได้ทำการ ซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงิน 10,000 ภายในเดือนเดียวกัน รวมกันไดัทุกช่องทาง เว็บไซต์ ,LINE,Facebook ของ vananda และในงานสัมมนาของ vananda
  3. ระดับ Sapphire ลูกค้าได้ทำการ ซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงิน 50,000 ภายในเดือนเดียวกัน รวมกันไดัทุกช่องทาง เว็บไซต์ ,LINE,Facebook ของ vananda และในงานสัมมนาของ vananda
  4. ระดับ Diamond ลูกค้าได้ทำการ ซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงิน 100,000 ภายในเดือนเดียวกัน รวมกันไดัทุกช่องทาง เว็บไซต์ ,LINE,Facebook ของ vananda และในงานสัมมนาของ vananda

การรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิก
(ฉบับปรับปรุง 16 FEB 2023)

  1. ระดับของสมาชิกทุกระดับ จะสิ้นสุดเมื่อไม่มียอดซื้อติดต่อกัน 12 เดือ
  2. สมาชิกระดับ  Amber, Sapphire, Diamond ที่ไม่มียอดซื้อติดต่อกัน 2 เดือน จะถูกปรับให้เป็นระดับ Regular และสมาชิกได้รับสิทธิพิเศษในระดับ Regular *เท่านั้น  แต่ถ้ามียอดซื้อเกิดขึ้น  (จำนวนเงินเท่าใดก็ได้) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ระดับก็จะปรับให้เป็นระดับสูงสุดที่สมาชิกเคยได้รับ
  3. การต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ ระดับ Amber, Sapphire, Diamond หากไม่มียอดซื้อเกิน 6 เดือน ทาง Vananda ขอสงวนสิทธิ์ การปรับลดระดับในปีต่อไป

* สถานภาพการเป็นสมาชิกอาจถูกยกเลิก และข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะสิ้นสุดลงได้ หรือ การเลื่อนระดับการเป็นสมาชิกของคุณ ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Vananda แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งล่วงหน้า. 

** ยอดการใช้จ่ายสะสมใด ๆ ไม่สามารถโอน โอนสิทธิ รวบรวม หรือให้เป็นของขวัญให้แก่สมาชิกรายอื่น หรือบุคคลที่สาม

*** ยอดซื้อจริงและยอดการใช้จ่ายสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไถ่ถอน หรือชำระคืน และไม่สามารถรับเป็นเงินทอนได้

**** สมาชิกเป็นตลอด 1 ปี เมื่อขึ้นเป็นลำดับใด จะดำรงอยู่ที่ลำดับที่เคยขึ้นสูงสุดไปตลอด

***** สามารถใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิกได้เฉพาะในเดือนที่มียอดซื้อเท่านั้น