Stichtite in Serpentine

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

Chakra

Element


Stichtite in Serpentine

**ไม่มีในไทย

Stichtite in Serpentine ถือเป็นหินประจำตัวของคนที่กำลังทำงานกับใจตัวเอง เพื่อให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยใจที่เปลี่ยนไป

Stichtite in Serpentine ทำให้เราเติบโตไปเป็นคนที่ดีกว่า ด้วยการช่วยให้เราสามารถจัดการกับสภาวะทางอารมณ์ที่ติดค้างมานาน แต่ก็เอาออกไม่ได้สักที ทำให้เรากลับมามีสภาพจิตใจที่ปกติ และเบิกบานได้ใหม่ ด้วยความรักและศรัทธาในตัวเอง

หลายครั้งการที่เราทรมานใจเป็นเวลานานไม่ยอมหาย มักมาจากการที่เราพยายามหนีจากมัน หรือ พยายามอยู่แบบไม่รับรู้ แต่นั่นเป็นเพียงแค่การหาทางเอาตัวรอดมากกว่าจะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุ ทำให้เราแค่พออยู่พอไปได้กับชีวิต แต่แบกสภาวะอันหนักอึ้งนี้ต่อไปในใจ การสมาธิกับ Stitchtite in Serpentine จะเปิด Third Eye และ Heart จักระของเราเพื่อให้เรามองความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรที่เราเห็นบิดเบือนไป และอะไรคือที่มาอันแท้จริงของความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ เพื่อเคลียร์สิ่งที่ติดค้างในใจเราให้หมดไป พร้อมกับปลดปล่อยความเกลียดชังตัวเองและคนอื่น เพื่อไม่ให้อดีตขับเคลื่อนเราให้ไปในทิศทางของการเอาชนะ และทำร้าย แต่เป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีกับตัวเองจริงๆ

Stitchtite in Serpentine ช่วยให้เราเข้าถึง inner guidance ที่อยู่ในใจเรา หรือ สิ่งดีงามที่คอยนำทางสว่างให้เรา เราจึงเกิดการระลึกและตระหนักได้ใหม่ แล้วเลือกที่จะปล่อยวางสิ่งที่ติดค้างในใจเราไปได้

การสมาธิ Stichtite in Serpentine ร่วมกับ Creedite จะยิ่งส่งเสริมให้เราสื่อสารกับ guardian angels และ spiritual guides ได้อย่างชัดเจน

เมื่อสมาธิ Stitchtite in Serpentine ร่วมกับ Selenite จะทำให้เราเชื่อมต่อกับ Higher Self เป็นอย่างดี ทำให้เรายิ่งมีความสามารถในการคิด พิจารณา เรื่องราวมต่างๆ ในชีวิตได้ด้วยปัญญาญานอันแท้จริง จนสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆ ไปได้เร็ว และเติบโตไปเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นได้ไว

Stichtite in Serpentine ยังเสริมการตื่นขึ้นของ Kundalini อย่างนุ่มนวล ดีด้วย

นอกจากนี้ Stitchtite in Serpentine ยังเป็นหิน “สร้างวินัย” และการมีวันัย คือที่มาของความสำเร็จทุกอย่าง ยิ่งถ้าเราต้องการเปลี่ยนนิสัย, เปลี่ยน lifestyle, หรือมีผลลัพธ์ที่มากขึ้น การมีวินัยต่อตัวเอง คือเงื่อนไขสำคัญ และการสมาธิกับ Stitchtite in Serpentine จะส่งเสริมการมีวินัยที่แข็งแกร่งให้กับเรา

Stichtite in Serpentine ทำให้เรามีสติรู้ตัวได้ดีเวลาที่เราคิดลบ, คิดบิดเบือน, ตีความ, มีทัศนคติที่ไม่สร้างสรรค์ รวมถึงอารมณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์ ได้ไวมาก ทำให้เราไม่จมอยู่กับสิ่งเหล่านั้น หรือ ยึดมั่นกับมัน จนเป็นอุปสรรคในการไปต่อกับชีวิตได้อย่างปกติสุข

Stitchtite in Serpentine ทำให้เราชัดเจนกับตัวเอง และรู้ว่าอะไรคือทางของเราอย่างแท้จริง จนความคิดเห็นที่ไม่เป็นประโยชน์ และทัศนคติของคนอื่นไม่สามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อตัวเราได้

ทางกายภาพ Stitchtite in Serpentine มีส่วนในการบำบัดความผิดปกติของกระดูดสันหลัง, สมอง, ความอยากอาหารมากไปหรือน้อยไป ที่มีสาเหตุมาจากสภาวะทางจิตใจ

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ