แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Sodalite

Keyword: Access to subconscious and intuitive abilities,

ยกกำลังพลังทางการคิด (Mental Power) เช่นทักษะในการวิเคราะห์ การสังเกต การพิจารณา การคิดสร้างสรรค์ intuition และอื่นๆ ที่เป็นการคิดขั้นสูง พร้อมกับกระตุ้นอัจฉริยะภาพที่ซ่อนอยู่ให้ออกมา

ทำให้เป็นคนมีระเบียบวินัย มีระบบ มีรูปการคิดที่มีโครงสร้างชัดเจน

เป็นหินแห่งการวิเคราะห์คนในเบื้องลึกไม่จะเป็นการพิจารณาตนเอง หรือผู้อื่น ว่ามีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง มีจุดแข็ง จุดอ่อน จุดเด่น จุดด้อยอะไร

ทำให้ฟัง intuition ของตัวเองโดยไม่หลงตัดสินไปก่อนว่าถูกหรือผิด ที่ส่งผลให้ตัวเองเดาใหม่

ทำให้สามารถเข้าสู่ภาวะสมาธิที่ลึกมากได้ (trance/hypnotic stage) จนเข้าถึงข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในระดับ subconscious และเห็นเป็นภาพ เป็นความฝัน เพื่อที่เราจะได้สามารถทำการ heal ตัวเองได้

Pattern Recognition: ทำให้มอง pattern ของคน และการทำงานของ universe ออกได้ชัดเจน

Being at Now: ทำให้เราสามารถโฟกัสอยู่กับปัจจุบัน มากกว่าจะคิดถึงอดีต และกังวลอนาคต

Detachment: ช่วยให้สามารถปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ละวันไปได้ ทำให้เป็นคนไม่ขี้กังวล คิดวกวน เก็บเอาโน่นนี่มาเป็นอารมณ์ ส่งผลให้สามารถมองอะไรๆ ได้สมเหตุสมผลตามจริง

เพิ่ม Psychic Perception และยังช่วยทำให้ไม่ยึดติดใน Magic Power ที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ และการเจริญทาง Spiritual

Sodalite + Moldavite = เสริมกำลัง Sodalite ขึ้นมาอีกหลายเท่า

สมาธิร่วมกับ Scolecite, Natrolite, Phenacite, Danburite จะยิ่งยกกำลัง Mental Power และ Psychic Power

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ