แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Chakra

Element


Sapphire

เป็นหินที่มีความแข็งอยู่ที่ 9 Moh คือแข็งรองลงมาจากเพชร Sapphire เป็นหินที่มี high vibration มาก จึงมีบทบาทในทุกความเชื่อทางศาสนามาหลายพันปี

Sapphire ช่วยฝึก mind ของเราให้สามารถไตร่ตรอง ทบทวน และทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดีในกระบวนการทำสมาธิ ส่งผลให้เราเข้าถึง wisdom, ธรรมะ, และ ความจริงในสิ่งที่เป็นได้ดี

เป็นหินที่ช่วยกับจัด Distortions ของ mind แล้วพาเราไปสู่ spiritual knowledge ที่ส่งมาจากเบื้องบนได้เป็นอย่างดี

เป็นหินที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ Spiritual Realm ด้วยการยกระดับ vibration ของเราให้สูงขึ้นผ่านการเคลียร์ Aura Field ของเรา

Sapphire คือหินที่ Reiki Healer นิยมใช้ เพราะทำให้สามารถ channel healing energy สู่ตัว healer ได้ดี และ radiate healing energy ผ่านเสียงของตัวเอง ทำให้บทสนทนาที่เกิดขึ้นใน session มีพลังงานในการเคลียร์ blockage ได้ดีมาก

Sapphire จัดการกับ spiritual energy ที่กระจัดกระจายให้หลอมรวมกันชัดเจนเพื่อบรรลุ single goal

เป็นหินที่เหมาะกับผู้นำ ทำให้เป็นผู้นำที่สามารถหลอมรวมความศรัทธาจากคนจำนวนมากได้ พร้อมป้องการจากการมุ่งร้าย การอิจฉาริษยา การฉ้อโกง หักหลัง

Sapphire กับความสัมพันธ์ เป็นหินที่ทำให้เกิดความซื่อสัตย์ต่อคู่ของตัวเอง ป้องกันการนอกใจ จึงนิยมทำเป็นแหวน ให้กับคนรัก

ใช้ได้ดีกับ Natural Amber เพื่อการ grounding excessive spiritual energy

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-50%
-50%