Chakra

Element


Ruby

สร้างพลังใจอย่างมหาศาลที่จะผลักดันสิ่งต่างๆ ไปข้างหน้า ต่อให้เป้าหมายข้างหน้าจะไม่ง่าย

“Move On” คือสิ่งที่ Ruby จะมอบให้ ไม่ว่าเราคิดอยู่ในงานที่ไม่ก้าวหน้า, ความสัมพันธ์ที่ไม่ไปไหน, การเติบโตทางจิตวิญญาณที่หยุดนิ่ง Ruby

ดึงดูดโอกาสที่ไม่คาดฝันให้เข้ามาได้ และทำให้สถานการณ์ที่ชะงักงัน เปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึง

หินแห่ง courage ที่สอนให้เราเอาชนะความกลัว ด้วยการเผชิญสิ่งที่ตัวเองกลัว ทำให้เราใช้ชีวิตเต็มที่ แบบคนที่ต้องไม่กลัวอะไร

สร้างบุคลิกของคนที่คุ้มครองป้องกัน ที่ให้เป็นที่เคารพนับถือ

Ruby + Rose Quartz ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์น่าหลงใหลอย่างที่สุด

ทำให้เกิดการไหลเวียนของพลัง Chi (Life Force ) ทั่วร่างกาย ทำให้มีพลังอย่างมหาศาลในการลงมือทำ และ manifest ทุกอย่างที่ต้องการได้

กระตุ้นให้เกิดความรัก ในร่างกายของเราเอง ส่งผลให้เลิกสิ่งที่ไม่ดีกับร่างกายได้ และชื่นชมร่างกายตัวได้ แม้ว่าประสบการณ์ทางเพศบางอย่างที่ทำให้ไม่ชอบรูปร่าง หรือร่างกายเราเลย

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก