Chakra

Element


Rose Quartz

Rose Quartz ทำให้เราเป็นความรัก ให้กับตัวเรา กับผู้อื่น กับสิ่งมีชีวิตรอบด้าน และ หลอมรวมกับ Divine ด้วยความรัก

Rose Quartz ทำให้เราทำทุกอย่างมาจากความรู้สึกรัก และพลังแห่งความรักที่มีให้กับตัวเอง และผู้อื่น

Rose Quartz ยังทำหน้าที่ในการทำความสะอาด aura field ทั้งหมด ด้วยการช่วยลดความเครียดให้กับเรา by releasing tension & stress.

การทำสมาธิกับ Rose Quartz ที่ให้เรารู้สึกมีหวัง และศรัทธาเกิดขึ้นมาใหม่

เหมาะมากที่จะใช้ทำสมาธิร่วมกับ Rhodonite, Rhodochrosite, Pink Tourmaline, Kunzite หากใช้ร่วมกับ Ruby จะยิ่งทำให้เป็นคนมีเสน่ห์

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก