Red Wave Jasper

Chakra

Element


Red Wave Jasper

**ไม่มีในไทย

Red Wave Jasper เป็นหินที่ให้ความมั่นคงทางอารมณ์สูง โดยทำให้เราไม่อยู่ในวงจรที่เรียกว่า “ตอนสุข ก็เหลิง ตอนทุกข์ก็บ้า” แต่กลับมองทุกอย่าง อย่างเข้าใจว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มา แล้วก็ ไป ไม่มีอะไรยั่งยืน ตอนสุขเราจึงไม่ประมาท และตอนทุกช์เราจึงไม่เสียสติ และการที่มองได้แบบนี้ย่อมส่งผลให้เราไม่แปรปรวนไปกับสถานการณ์ได้ง่ายๆ

Red Wave Jasper สอนให้เราอยู่กับความเปลี่ยนแปลง ด้วยความสบายใจ เพราะเราเข้าในว่า การที่บางสิ่งจะเข้ามาได้ บางอย่างจะต้องปล่อยไป

เมื่อเจอกับปัญหา Red Wave Jasper สอนเราว่า อย่ารอให้อะไรๆ มันดีขึ้น แต่ให้ทำตอนนี้ให้ดี เท่าที่จะทำได้ แล้วทุกขจะค่อยๆคลี่คลายไปได้ในที่สุด

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก