Purple Sugilite

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Upload Image...

Chakra

Element


Purple Sugilite

ถ้าพูดถึงหินที่ทำ Crown Chakra Activation เพื่อเชื่อมต่อเรากับ Light Sugilite เป็นหินที่มีความสามารถในการ channel light (Electromagnetic Energy) เข้าสู่ร่างกายของเราอย่างมหาศาล

Purple Sugilite ส่งผ่าน Violet Flame ที่มีความสามารถในการ purification ออร่าของเราทั้งหมด พร้อมกับเคลียร์จุดที่หมองคล้ำ attachment รวมถึง karmic influence ทั้งหมดให้ออกไปได้อย่างสิ้นซาก โดยกระบวนการนี้เกิดขึ้นทันที่ทีใส่ หรือ สมาธิกับ Purple Sugilite จึงแนะนำอย่างยิ่งให้มีการ grounding ที่เหมาะสมร่วมกับ Smoky Quartz และ Black Tourmaline เพื่อให้ร่างกายของเราสามารถเคลียร์ negative influences ออกไปได้ไว และหามีอาการเกร็ง เจ็บ หรือ ไม่ค่อยสบายตัว ให้พัก แล้วค่อยทำสมาธิใหม่ในวันถัดไป

Purple Sugilite ยังเหมาะกับคนที่เป็น soft soul คือถูกรบกวนจากสิงอื่นๆ และ entity ได้ง่ายๆ เพราะความสามารถในการ shield ของ Purple Sugilite นั้นแข็งแกร่งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานร่วมกับ Amethyst

เมื่อใช้ Purple Sugilite ร่วมกับ Astrophyllite จะยิ่งทวีความสามารถในการเคลียร์ black magic, spirit attachment, spirit possession ได้ตั้งแต่ root cause และปลายเหตุผลของปัญหา

สำหรับผู้ที่เดินทางบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ Purple Sugilite จะเร่งรัดกระบวนการในการตื่นรู้ จากภายใน แล้วส่งเสริมให้คนๆ นั้นค้นพบ spiritual passion ของตัวเอง จนสามารถออกมามีบทบาทในการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ หรือมีความโดดเด่นในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่

Purple Sugilite ยังเป็นเครื่องมือในการทำงานกับความฝัน ทั้งที่เป็นฝันตอนกลางคืน และ Lucid Dream โดยช่วยให้เราจำความฝันได้ และเข้าใจความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ soul ของเราต้องการสื่อ เพื่อทำสามารถทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นและดีงามกับตัวเราได้

เพื่อเพิ่มการ grounding light เข้าสู่ร่าง ควรใช้ร่วมกับ Hematite หรือ Red Hematoid Quartz

เหมาะสมาธิร่วมกับ Moldavite, Scolecite, Natrolite, Brookite, Phenacite เพราะจะยิ่งเสริม visionary experience ของ Sugilite และกระตุ้นการตื่นรู้ที่ภายในอย่างมหาศาล

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ