Chakra

Element


Pinolite

**ไม่มีในไทย

Pinolite หรือ Pinolith นั้นประกอบไปด้วน แค่ธาตุหลายชนิด คือ Dolomite, Graphite และ Magnesite ถูกค้นพบในปี 1873 ที่ประเทศ Australia

Pinolite เป็นหินที่มีกำลังมากในการดึงเราเข้าสู่สมาธิระดับลึก จึงเหมาะกับคนที่กำลังฝึกฌานสมาธิ และต้องการพัฒนาคุณภาพการนอนให้หลับลึกให้นานขึ้น

Pinolite ช่วยเคลียร์อาการคิดหมกมุ่น คิดไม่หยุด และหยุดคิดไม่ได้ (Hyperactive Mind) แล้วพาเราสู่ความนิ่งอย่างรวดเร็ว ทำให้ประสิทธิภาพในการลงมือทำของเราเพิ่มขึ้นทันที และสำหรับคนที่ฝึกสมาธิก็จะสามารถเข้าสู่ฌานได้ไวมากๆ

Pinolite เป็นหินที่สร้างความสงบในจิตใจให้กับเราได้ดีมาก โดยเฉพาะเวลาที่มันมีเรื่องเข้ามากระความรู้สึกเราพอสมควร แต่เราต้องการดึงสติตัวเองไว้ ไม่ให้พรุ่งพร่าน ร้อนรน หรือดิ่งลงไปกับความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ เพราะ Pinolite มีความสามรถในการจัดสมดุลความคิดและอารมณ์ไว้ได้ดีดี

Pinolite สนับสนุนให้เราอยู่กับตัวกับตน โฟกัสที่ตัวเราเพื่อให้ทันความคิด ทันอารมณ์ของตัวเอง แล้วรับผิดชอบตัวเองให้ดีบนพื้นฐานของ self love และ self esteem

Pinolite ช่วยให้เราใช้จินตนาการของเราไปทิศทางที่ดี (positive visualization) และเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองได้ และเพราะทุกอย่างเกิดขึ้น 2 ครั้งเสมอ ครั้งแรกในจินตนาการ ครั้งที่สองตอนทำจริง การจินตนาการเห็นภาพการลงมือทำที่เป็นบวก จึงเป็นที่มาของการลงมือทำที่ดีและผลลัพธ์ที่ดี

Pinolite ทำให้เราเป็นคนจริงใจมาก เพราะสิ่งที่เราคิดนั้นตรงกับใจที่รู้สึก และสิ่งที่เรารู้สึกนั้น กำหนดทิศทางการคิดให้กับเรา เรียกได้ว่าเราจะไม่มีความขัดแย้งใดๆ ในตัวเอง ทำให้เรารักตัวเองและรักผู้อื่นได้ดีเช่นกัน

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก