Pink Tourmaline in Lepidolite

แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Pink Tourmaline in Lepidolite

**ไม่มีในไทย

Pink Toumaline in Lepidolite คือหินที่ทำให้เรานิ่งได้มากพอที่จะเกิด self awareness ว่าตัวเองเป็นอะไรไป แล้วหันมาดูแลความรู้สึกตัวเอง ผ่าน self love

หากเรามีสภาวะอารมณ์ที่ไม่มั่นคง กลัวผิดหวัง กลัวเสียใจ Pink Toumaline in Lepidolite จะช่วยเอารูปแบบความคิด ความเชื่อ อันเกิดจากประสบการณ์เก่าและเป็นที่มาของการ “ปิดใจ” ออกไป เพื่อพาเราไปพบกับความสบายใจที่จะรักได้ใหม่

Pink Toumaline in Lepidolite คือหินที่มาพร้อมกับคำอวยพรว่า “แล้วเราจะออกมาดี” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความรู้สึกของเรา

ถ้าเราต้องการมีหินสักก้อนที่ทำให้เราสงบลงได้ และ สบายใจได้ แม้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าจะท้าทายแค่ไหนก็ตาม Pink Toumaline in Lepidolite จะพาเราเข้าสู่ความรู้สึกอุ่นใจได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เราสงบนิ่ง และพร้อมที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นด้วยความสุขุม

หากเรากลัวและกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ข้างหน้า เพราะเราเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการถูกทิ้ง การถูกปฏิเสธ การถูกหักหลัง ถูกโกง Pink Toumaline in Lepidolite จะช่วยให้เราปลดปล่อยบาดแผลทางอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นไปได้ แล้วไม่นำประสบการณ์ที่ไม่ดีเหล่านั้นมาตีกรอบความคิด และการเลือกลงมือทำของเราในปัจจุบัน

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ