Orbicular Jasper

Chakra

Element


Orbicular Jasper

**ไม่มีในไทย

Orbicular Jasper เป็นหินที่เหมาะมากที่จะใช้ทำสมาธิก่อนเริ่มทำสมาธิอื่นๆ ที่เป็นขั้นแอดวานซ์ เพราะทำให้ความคิด และอารมณ์ของเราสงบลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะยุ่งเหยิง วุ่นวายแค่ไหนก็ตาม Orbicular Jasper จะช่วย “ปิดสวิตซ์” ให้กับเรา

Orbicular Jasper เป็นหินที่สนับสนุนการรับผิดชอบต่อตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อร่างกาย (อย่าลืมว่า 90% ของความเจ็บป่วยนั้นเกิดจากการเสียสมดุลของร่างกายที่มาจากการกิน การนอน การดื่มน้ำสะอาด และการออกกำลังกาย) และร่างกายของคนเรานั้นคือบ้านของจิตวิญญาณ การพิจารณาสิ่งที่ตัวเองกิน ดื่ม ก่อนที่จะนำใส่เข้าร่างกายนั้นอาศัยสติ และความเข้มแข็งทางความรู้สึกอย่างมาก ที่จะไม่ปล่อยตัวเองไปตามใจ ตามอยาก ตามชอบ และตามสะดวก

Orbicular Jasper มีความสามารถในการทำให้ความรู้สึกผิด อันทรมานใจ ค่อยๆ คลายตัวออกไป และเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากเหตุการณ์นั้น และเกิดปัญญาที่จะช่วยให้เราไม่ทำซ้ำแบบเดิมอีก

เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยน หรือ แก้ไขอะไรบางอย่าง Orbicular Jasper จะให้ความเชื่อมั่นว่า “เราทำมันได้แน่นอน” และ ไม่สนับสนุนให้เรา “รอให้อะไรมันดีขึ้นเอง”

Orbicular Jasper ส่งเสริมให้เราทำเพื่อส่วนรวม ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งการที่เราทำเพื่อผู้อื่นได้ดี จะส่งผลกลับมาเป็นความเจริญในชีวิตเราเองหลายด้าน

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก