Chakra

Element


Kunzite

**ไม่มีในไทย

Kunzite คือครูสอนความรักที่ดี ใครที่อยากรักได้ดีขึ้น และอยากให้ความรักเป็นสิ่งสวยงาม การสมาธิกับ Kunzite จะทำให้เรามีประสบการณ์ความรักที่ดี

Kunzite เป็นหินที่สอนเราได้ดีว่า “Love goes both way.” คือความรักนั้นเป็นทั้งการรับและการให้ หากเกิดขึ้นทางใดทางหนึ่ง มันไม่ใช่ความรักที่ดีงามหรือเป็นไปเพื่อความสุข การจะให้รักกับใครจึงต้องรู้จักเลือก คือเลือกคนที่ “คู่ควร” ที่จะได้รับสิ่งดีๆ นั้นไป มากกว่าจะพยายามเอาความรักไปให้กับคนที่ไม่เห็นค่า และไม่ต้องการ

Kunzite ช่วยเปิดหัวใจเราใหม่เพื่อรับ Universal Love ได้ และเมื่อเรารับความรักจากจักรวาลเข้ามาที่ใจเราได้ เราก็จะสามารถรักตัวเอง และให้ความรักกับสรรพสิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ได้เช่นเดียวกัน

สำหรับคนที่เป็น light worrier หรือเดินทางอยู่บน spiritual journey และรู้สึกว่าอยู่บนเส้นทางนี้คนเดียว การสมาธิกับ Kunzite จะทำให้เราเกิดการรับรู้ผ่านสิ่งที่เราว่า “Deep Heart Knowing” ว่า “เรานั้น เป็นที่รักเสมอ” ของสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆ และเรามีสิ่งดีงามอยู่เคียงข้างเราเสมอ

Kunzite ปลุกพลังของ heart ขึ้นมา และกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารระหว่าง Heart กับ Mind (เหมาะมากที่จะใช้สมาธิร่วมกับ Iolite, Lemurian Quartz)

Kunzite ทำให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกน่ารัก ด้วยความที่ไม่เป็นคนที่ไม่เรียกร้องความรักความสนใจจากใคร (not needy for love & attention) แล้วยังมีความห่วงใย และ เอื้ออาทร ให้กับผู้คนรอบข้างเสมอ จึงเป็นหินที่เหมาะสำหรับใส่ติดตัว

เหมาะที่จะทำสมาธิร่วมกับ Moldavite, Rose Quartz, Pink Tourmaline, Emerald, Ajoite

เพื่อเปิดประตูไปสู่การเชื่อมต่อกับ Spiritual Realm ให้สมาธิร่วมกับ Scolecite, Phenacite, Natrolite

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก