แสดง %d รายการ

Upload Image...

Chakra

Element


Green Kyanite

Green Kyanite เป็นประเภทของ Kyanite ที่หายากรองลงมาจาก Orange Kyanite ที่หาแทบไม่ได้เลย

Green Kyanite กระตุ้นการทำงานของทุกจักระ โดยเฉพาะ heart chakra ส่งผลให้เราเชื่อมโยงกับความรู้สึกของตัวเองได้ดี

การสมาธิร่วมกับ Green Kyanit ทำให้เราสามารถค้นพบความจริงของคน และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้ดีผ่านความรู้สึกที่สะท้อนออกมาจากใจเรา ทำให้เรา sense พลังงานของคน และสิ่งแวดล้อมได้ ว่าเป็นประโยชน์ หรือ เป็นโทษอย่างไร

หากใช้ Green Kyanite สมาธิร่วมกับ Blue Kyanite จะทำให้สามารถแยกแยะได้ดีระหว่าง Ego และ Intuitive Information.

Green kyanite ทำให้เราพัฒนาทักษะในการจัดการความรู้สึกลบๆ ให้ออกไปได้เร็ว และหันมาอยู่กับความจริงที่นำพาความสบายใจมาให้

Green kyanite มีความเชื่อมโยงกับ Mother Earth มาก และเป็นหินที่ทำให้เราเราเชื่อมต่อกับ Earth Consciousness และ Nature Realm ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-50%