แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

Chakra

Element


Genius Stone

**ไม่มีในไทย

Genius Stone เป็น Fluorite ประเภทที่หากยากมากๆ โดยมีชื่อเรียกว่า Blue John หรือ Wisdom Stone ด้วย

Genius Stone เป็นหินแห่งการรู้แจ้ง ของผู้ที่เป็นปราชญ์ เพราะสามารถจัดกระบวนการคิดของเราใหม่ เคลียร์รูปแบบที่ไม่เวิร์คออกไป แล้วโฟกัสพลังงานไปเพื่อพบกับคำตอบ การนั่งสมาธิกับ Genius Stone จึงทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมหา “คำตอบ” ที่เหมาะสมให้กับทุกเรื่องได้อย่างแม่นยำ

Genius Stone เป็นหินที่วิวัฒนาการคุณภาพการเรียนรู้ของเราไปอีกขั้น ให้เราออกจากกระบวนการเลือกรู้ (เลือกเรียนเฉพาะสิ่งที่คิดว่าไม่รู้ และเลือกเรียนเฉพาะสิ่งที่สนใจ) ไปสู่การเปิดรับอย่างเต็มที่ ผ่านการมี awareness ที่เปิดกว้าง พร้อมช่วยให้เราสามารถผนวกความรู้ที่มีอยู่แล้ว เขากับองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างเหมาะเจาะพอดี

Genius Stone เชื่อมโยง emotion body, spiritual body เข้ากับ mental body พร้อมกับเหนี่ยวนำพลังงานจาก physical body เข้าเสริม ทำให้ความคิดที่เกิดขึ้นนั้นเที่ยงแท้ มี intuition ที่แม่นยำ และสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้

Genius Stone ทำให้เราจัดการโลกภายในของเราได้ดี พอๆ กับที่เราจัดการโลกภายนอก การทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอกับ Genius Stone จะทำให้เรามี สุขภาพจิต หรือ mental health ที่ดี

การสมาธิ Genius Stone ยังทำให้เราค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ ทำให้เราไม่ถูกหลอกง่ายๆ และไม่หลงเข้าใจผิดคนดีๆ คนหนึ่งไปว่าเขาเป็นคนไม่ดี

Genius Stone ทำให้เราหันมาพิจารณาพฤติกรรมของเราตามจริง เพื่อเกิดการตระหนักได้ “ความเชื่อ” อะไรที่มันเก่าไปแล้ว และควรปล่อยออกไป เพื่อโอบอุ้มความเชื่อใหม่เข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ทางด้านการภาพ Genius Stone ใช่บำบัดอาการหนาวสั่น ตัวเย็น ขี้หนาว และข้อยึดเอ็นยึด

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%