แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Clear Quartz

Amplifier memories, programable,

Clear Quartz เป็น Crystal ที่สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย และถูกนำมาใช้ใน spiritual ritual ต่างๆ Clear Quartz จึงเป็นหินที่นิยมมีไว้หลายฟอร์ม เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

3 คุณสมบัติหลักของ Clear Quartz คือ

  1. Amplifier
  2. Memories
  3. Programming

Clear Quartz สามารถนำมา program intention ของเราลงไปได้ การนั่งสมาธิเพื่อ program intention ลงไปนี้เป็นประจำ จะทำให้เราชัดเจนกับ intention นี้มากขึ้นเรื่อยๆ และ Clear Quartz จะ amplify energy pattern นี้อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดเป็นจริงอย่างรวดเร็วง่ายดาย แต่หาก intention ที่มีนั้นไม่ใช่ intention ที่ดี ก็จะส่งผลเสียให้กับเราอย่างรวดเร็วเช่นกัน

Clear Quartz สามารถจดจำ energy pattern รอบข้าง หรือ จากการ programming ไว้ได้เป็นอย่างดี การใส่ Clear Quartz ติดตัวจะทำให้ทุกอย่างดำเนินไปตาม intention ของเรา

Clear Quartz เหมาะกับ ritual ต่างๆ เพราะทำให้เกิด Psychic Amplification ส่งผลให้พลัง Psychics เพิ่มขึ้นมาหลายเท่า

Clear Quartz เป็น “หินแห่งแสงสว่าง” ที่ช่วยขยาย Spiritual Awareness และเปิดรับแสงสว่าง จากเบื้องบนลงมาสู่ตัวเรา การใส่ Clear Quartz ติดตัวจึงผลดีกับพลังงานของเราโดยรวมให้สูงขึ้น

Clear Quartz ทำให้ที่ amplify พลังงานของคริสตัลอื่นๆ และ หลอมรวมพลังของคริสตัลหลายอันให้เป็นหนึ่งเดียว

Clear Quartz เป็นหินคู่มือ spiritual practices มากมายเช่น การทำ inter dimensional traveling, chakra opening, communicating with guides, consciousness and expansion, past life regression, attracting and sending loves and blessings

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ


-70%
สินค้าหมดแล้ว
261฿357฿