Cherry Creek Jasper

Chakra

Element


Cherry Creek Jasper

**ไม่มีในไทย

Cherry Creek Jasper เป็นหินที่เป็นหินที่จัดสมดุลระหว่าง ประสบการณ์ในโลกภายในและโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เช่น โลกภายในเรานั้นสงบ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นก็สบายๆ ไม่วุ่นวายเช่นกัน หรือถ้าหากเราจัดการความคิดและอารมณ์อันเป็นประสบการณ์ในโลกภายของเราได้ดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเรากลับกลายเป็นเรื่องจัดการได้ยาก การสมาธิกับ Cherry Creek Jasper จะทำให้ทุกอย่างสามารถจัดการได้ดีเสมอกัน พูดง่ายๆ คือ เราจะไม่เกิดการย้อนแย้งในความเป็นคนของเรา

Cherry Creek Jasper ช่วยไกด์เราไปสู่การมีประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยจัดสมดุลความเป็นคนของเรา

Cherry Creek Jasper จัดสมดุลจักระทั้งหมดทุกจักระ ส่งเสริมให้เกิด deep meditation ได้เป็นอย่างดี การนอนสมาธิกับ Cherry Creek Jasper จึงเป็นอะไรที่ healing มากๆ กับทั้งร่างกาย ความคิด และจิตวิญญาณ

ในเวลาที่เราพบว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรม ถูกเอาเปรียบ การสมาธิกับ Cherry Creek Jasper จะทำให้เราเห็นทางออกจากสถานการณ์แบบนี้ไปได้

Cherry Creek Jasper เป็นหินที่สนับสนุน transformation โดย Cherry Creek Jasper พาให้เราไปพบทางใหม่ ประสบการณ์ใหม่ และผู้คนใหม่ๆ ที่จะมีผลต่อการเติบโตไปเป็นคนที่แตกต่างของเรา

สำหรับคนที่ต้องการทำ physical transformation อย่างนักกีฬา, ทหาร, หรือ คนที่อยากปั้นหุ่น หรือ ปฏิวัติสุขภาพใหม่หมด การสมาธิกับ Cherry Creek Jasper ย่อมสนับสนับสนุนความตั้งใจนี้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก