Blue Star Sapphire

แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Blue Star Sapphire

**ไม่มีในไทย

Blue Sapphire เป็นหินแห่งการแยกแยะ เห็นความจริง และการสะท้อนความจริง เป็นหินของคนที่ต้องการเน้นคุณสมบัติการเป็น Divine Truth ของตัวเองให้ชัดเจนขึ้น

Blue Sapphire ทำให้เรามองเห็น blockages หรือปัญหาของผู้อื่นผ่านสิ่งที่เขาพูด และทำ ซึ่งการมองเห็นและแยกแยะได้ในระดับนี้ จะช่วยให้เราไม่เอาปัญหาของเขามาเป็นปัญหาของเรา และรู้ว่าจะวางตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้ปัญหาของเขามากระทบความรู้ของเราด้วย

Blue Sapphire ทำให้เรารู้จักมองความจริงของเรา ได้แก่ “ความรู้สึก” และรับผิดชอบความรู้สึกของเราด้วยการแสดงออกทางการกระทำและคำพูดที่สอดคล้อง เราจึงมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองสูง

Blue Sapphire ทำให้เรามีสติไตร่ตรองสถานการณ์, มี intuition ที่แข็งแรง, มีความชัดเจนทางจิตวิญญาณ มากพอที่จะดึงดูดสิ่งดีๆ และความโชคดีให้เข้ามา

การใส่ Blue Sapphire ติดตัวจะช่วยเราใน 2 เรื่องสำคัญคือ 1. ทำให้เรากล้าพูดและทำในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราจริงๆ 2. ช่วยป้องการเราจากการคุกคามของพลังงานลบๆ

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

สินค้าหมดแล้ว
2,600฿