Blue Sandstone

Chakra

Element


Blue Sandstone

Blue Sandstone หรือ Blue Gold Stone เป็นหินที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ ทำให้ Blue Sandstone ทำงานเป็นเสมือน bridge ระหว่าง 2 สิ่ง

Blue Sandstone สอนให้เราเข้าใจว่า สิ่งที่เราเป็นอยู่ภายใน คือสิ่งที่สร้างโลกภายนอกให้กับเรา หรือที่เรียกว่า “Projection” Blue Sandstone จึงพาเราไปหาโลกภายในของเราในทุกๆ มุมมืด แล้วสนับสนุนให้เราได้ heal ตัวเองขึ้นมา เพื่อให้เราสว่างขึ้น แล้ว project แสงสว่างนั้นสู่โลกภายนอก เป็นชีวิตที่ดีขึ้น ประสบการณ์ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับโลกภายในที่ได้พัฒนาแล้ว

Blue Sandstone ทำให้เราเชื่อมั่นในความสามารถที่จะจัดการตน และการ heal ตนเอง ผ่านการตระหนักว่า healing process นั้น เป็นสิ่งที่อยู่ในขอบเขตที่เราต้องทำด้วยตัวเอง

Blue Sandstone เป็นที่ช่วยคนที่มีลักษณะ sensitive ต่อพลังงาน หรือ ต่อความรู้สึกของผู้อื่น ให้รู้จักมีขอบเขต (Boundaries) และใช้การสื่อสารในการกำหนดขอบเขตเหล่านั้น ผ่านความเข้าใจตนเองเป็นอย่างดี

Blue Goldstone สอนให้เรารู้ว่าเรามี Universe Within
(จักรวาลภายในตัวเรา) ด้วยการพาเราไปค้นพบจักรวาลนั้น ดังนั้น ยิ่งเราเดินทางเข้าสู่โลกภายใน ยิ่งได้เข้าใจตัวเองในระดับลึก เราก็จะยิ่งเข้าใจ The Universe, ชีวิต และสิ่งต่างๆ รอบตัวเราตามจริงได้อย่างลึกซึ้ง

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก