Black Hematite in Quartz

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

Upload Image...

Chakra

Element


Black Hematite in Quartz

**ไม่มีในไทย

Black Hematite in Quartz คือหินแห่ง “วิจารณญาณ” ใครก็ตามที่สมาธิหรือใส่ Black Hematite in Quartz ติดตัวจะสามารถมองตัวเองได้ด้วยชัดเจน และรู้ว่ากำลังตอบสนองกับสถานการณ์ด้วยปัญญา อยู่หรือไม่

Black Hematite in Quartz ช่วยให้เราเห็นเหตุแห่งทุกข์ หรือที่มาของการเลือกอันนำไปสู่ความทุกข์ ส่งผลให้เรา “หยุดได้” ที่เหตุ

Black Hematite in Quartz เป็นครูที่สอนให้เราพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะเห็นความจริงที่กำลังขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราอยู่

คนที่สมาธิกับ Black Hematite in Quartz จะทันตัวเอง โดยเฉพาะทันอารมณ์และความคิดที่พาไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นความทุกข์

Black Hematite in Quartz ทำให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเอง เพื่อเข้าใจตัวเองมาขึ้น เพราะเมื่อเราเข้าใจตัวเองได้ เราจะรู้ว่าการเลือกใดมาจากอารมณ์และการคิดบิดเบือน หรือ มาจากการพิจารณาตามจริง

Black Hematite in Quartz ช่วยแก้นิสัยคิดไปเอง ตีความไปเอง ได้ดีมากๆ และยังทำให้เราสามารถโฟกัสความคิดไปในทางที่สร้างสรรค์ และเป็นบวก

นอกจากนี้ Black Hematite in Quartz ยังทำให้เรามีทักษะในการใช้ชีวิต และการเอาตัวรอดเป็นอย่างดี จึงเป็นหินที่เหมาะใส่ติดตัวไปเวลาไปเที่ยวคนเดียว, ไปทำธุระต่างถิ่น, หรือการไปทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ