Black Golden Seraphinite

Chakra

Element


Black Gold Seraphinite

**ไม่มีในไทย

Black Gold Seraphinite เป็นหินที่ดีมากในการทำ Consciousness Ascension เพื่อพาเราไปพบและสื่อสารกับ ไกด์ และ Angel ที่อยู่วนภพเบื้องบน คนที่ทำสมาธิกับ Black Gold Seraphinite จึงเข้าสู่ฌานสภาวะได้เร็ว เพราะในสภาวะแบบนี้ vibration เราจะสูงขึ้นและ consciousness ของเราจะขยาย

สำหรับคนที่ต้องการสื่อสารกับ Guide, Angel, และ Higher Beings ได้ หรือ ชัดเจนมากกว่าที่เคยเป็นมา แนะนำว่าในฝึกสมาธิกับ Black Gold Seraphinite เป็นประจำ เพราะจะทำให้เราสามารถรับข้อความได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อความที่เป็น wisdom และแนวทางการใช้ชีวิต

หากเราหยุดเติบโตทางจิตวิญญาณ เพราะไม่สามารถจัดการกับ blockage ของตัวเองได้ การสมาธิกับ Black Gold Seraphinite จะทำให้เราตระหนักใน blockage ที่เรามีเพื่อให้อยากจัดการกับตัวเองอย่างจริงๆ จัง Black Gold Seraphinite จึงถือเป็นหินที่มีความสำคัญมากในการเตรียมเราไปสู่ consciousness ascension ในลำดับถัดไป

Black Gold Seraphinite ยังเหนี่ยวนำให้เราได้พบกับ soulmate ที่จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้น อีกด้วย

ทางด้านกายภาพ Black Gold Seraphinite เสริมความแข็งแรงของ Aura, เสริมการทำงานของระบบประสาท, เสริมการไหลเวียนของโลหิต, ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด, และ เสริมภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น

Strengthen aura and nervous สำหรับคนที่กำลังจะมีปัญหาสุขภาพ สามารถนั่งสมาธิเพื่อค้นพบปัญหานั้นได้ก่อนออกอาการ เพื่อที่จะได้จัดการกับร่างกายตัวเองได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

 

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก