African Bloodstone

Chakra

Element


African Bloodstone

African Bloodstone Jasper คือ Bloodstone ที่มี Red jasper

Bloodstone คือหินที่ grounding เราไว้กับตัวเรา ซึ่งการ grounding แบบนี้ทำให้เกิดสภาวะต่อไปนี้

  1. Courage
  2. Determination
  3. Strength

โดยทั้ง 3 สภาวะนี้เองคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราข้ามผ่านปัญหา และความสาหัสที่ต้องเผชิญ

Bloodstone สอนให้เราแกร่ง ด้วยความเข้าใจความจริงที่ว่า ประสบการณ์หลายอย่างที่แลกมาด้วยเลือดและชีวิตนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่สอนและสร้างเราได้เป็นอย่างดี

การทำสมาธิกับ Bloodstone ทำให้เรา integrate กับ consciousness ของ ความรัก ความเมตตา และการคุ้มครอง (love, compassion, protection)
ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้อุทิศตนเพื่อผู้อื่น มีความเข้าใจว่า
สีแดงใน Bloodstone นั้นคือเลือดของพระเยซู และการทำสมาธิไปถึงจุดที่เรากับ Bloodstone หลอมรวมกันได้ดี
เราจะเข้าถึง Christ Consciousness ในตัวเรา (การสมาธิร่วมกับ Moldavite จะยิ่งเร่ง process นี้ และทำให้เราค้นพบ highest path ของเรา)

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก