Showing 1–10 of 42 results

Chakra

Element


Zebra Calcite

Zebra Calcite มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Raw Phantom Calcite เป็นหินที่เพิ่งถูกค้นพบมาไม่นานนี้ ที่ Mexico โดยเป็น Calcite ที่มีแร่ Aragonite ผสมอยู่ด้วย

Zebra Calcite เป็นหินที่ให้ “ความชัดเจน” กับเรา ด้วยการกำจัดความสงสัย ความไม่แน่ใจ ความกลัว และความรู้สึกไม่แน่นอน

ถ้าเรารู้สึกว่ามันหนักๆ หรือ มีความสับสนไม่แน่ใจกับอะไร การสมาธิกับ Zebra Calcite จะทำให้เคลียร์ขึ้นมาได้ และปล่อยวางอารมณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์ไปได้

Zebra Calcite ทำให้เราเห็นค่าในตัวเรา แล้วหันมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้น เหมาะสมขึ้น พร้อมกับจัดสมดุลย์ชีวิตที่เป็นอยู่ให้ลงตัว

Zebra Calcite ทำให้เราพิจารณาได้ว่าอะไรที่เราคู่ควรจริงๆ เพื่อที่จะได้รู้ว่าจะเลือกอยู่ หรือ เลือกไป จากใคร โดยไม่ลังเล

หากเรารู้สึกแปลกแตกต่าง หรือไม่เป็นส่วนหนึ่ง การสมาธิกับ Zebra Calcite จะช่วยลดความรู้สึกแบบนี้ และช่วยให้เราหาจุดเหมือนกันได้ จนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันได้

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ