Yellow Fluorite with Calcite and Pyrite

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Chakra

Element


Yellow Fluorite with Calcite and Pyrite

**ไม่มีในไทย

Yellow Fluorite with Calcite and Pyrite เป็นหินของคนที่ “ใฝ่ดี” คือไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตจะบีบคั้น กดดัน และเป็นทุกข์แค่ไหน คนที่นั่งสมาธิกับ Yellow Fluorite with Calcite and Pyrite จะเลือกหาหนทางในการออกจากจุดที่เป็นอยู่ด้วยวิธีการที่ฉลาด สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอย่างแท้จริง

Yellow Fluorite with Calcite and Pyrite สนับสนุนการยอมรับ และเข้าใจคนที่ตัวเองเป็น อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้คนๆ หนึ่งออกจากจุดต่ำสุด หรือจุดตกอับในชีวิตไปได้อย่างแน่นอน ด้วยความสามารถของตัวเอง เพราะการตระหนักได้ว่า “เราเป็นใคร” และ “เรามีดีอะไร” นั้นสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธามากพอที่จะทำให้คนๆ หนึ่ง เกิดพลังในการขับเคลื่อนตัวเองออกจากสภาวะอันไม่พึงประสงค์ไปได้ไว

Yellow Fluorite with Calcite and Pyrite ส่งเสริมความสามารถในการ “คิดหาทาง” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคนที่สมาธิกับ Yellow Fluorite with Calcite and Pyrite จะมองเห็นทางที่เป็นไปได้ และทำได้ทันที (เสริมกันมากกับ Bauxite) ทำให้ความสำเร็จ เป็นสิ่งที่เป็นขึ้นได้อย่างง่ายดาย

Yellow Fluorite with Calcite and Pyrite ถือพลัง divine masculine อย่างแรงกล้า ทำให้คนที่นั่งสมาธิกับหินนี้ เป็นนักคิด นักทำ นักจัดการ และเป็นกุนซือที่ชำนาญการรบในสนามการค้า เพื่อนำพาสิ่งต่างๆ ไปสู่การบรรลุผลสูงสุดได้ และเป็นผลดีกับทุกคน

เสริมกันกับ Interfere Yellow Calcite

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ