Yellow Flower Calcite Secondary Crystallization

Showing 1–10 of 11 results

Chakra

Element


Yellow Flower Calcite Secondary Crystallization

**ไม่มีในไทย

Yellow Flower Calcite Secondary Crystallization คือหินที่ให้ Growth Mindset คนที่ทำสมาธิกับ Yellow Flower Calcite Secondary Crystallization จะพบว่าความคิด แบบยึดติดอยู่ในกรอบ ความกลัวความผิดพลาด และกังวลปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น ค่อยๆ หายไป ทำให้กระบวนการคิดเปิดกว้างและสนุกกับการหาความเป็นไปได้

Yellow Flower Calcite Secondary Crystallization ทำให้เรามองอะไรๆ เป็นโอกาส และสามารถคิดหาความเป็นไปได้ที่จะสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง และดีขึ้นอยู่เสมอ

Yellow Flower Calcite Secondary Crystallization สอนให้เราเข้าใจว่า การที่เราจะเห็นความเป็นไปได้ในชีวิต เราต้องไม่จมทุกข์ก่อน เพราะทุกข์เท่าไหร่ ก็กลัวเท่านั้น และความกลัวทำให้เรา ตาบอด กับโอกาส

Yellow Flower Calcite Secondary Crystallization ยังสอนเราให้เรา stay positive คือมองชีวิตเป็นบวก เพราะการมองแบบนี้ได้ ก็ยิ่งทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เราไม่ติดอยู่ที่เดิม หเรื่องเดิม หรือติดทุกข์ แล้วออกจากจุดที่เป็นอยู่ไปได้ง่ายขึ้น

Yellow Flower Calcite Secondary Crystallization พาเราไปสู่ความชำนาญในการปรับตัว ให้เหมาะกับบริบท และสถานการณ์ ทำให้เราจัดการกับปัญหาได้เร็ว และไม่สร้างปัญหาใหม่เพิ่ม ทำให้คนที่ฝึกสมาธิกับ Yellow Flower Calcite Secondary Crystallization พบทางไปกับชีวิตเสมอ

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ