Yellow Aventurine

Showing 1–10 of 20 results

Chakra

Element


Yellow Aventurine

Yellow Aventurine เต็มไปด้วย positive energy และเป็นหินที่สอนให้เรารู้จักมีความสุขกับปัจจุบัน และไม่ฝากความสุขไว้กับอนาคต หรือโหยหาความสุขในอดีต ทำให้เราไม่ปล่อยเวลาในปัจจุบันให้ผ่านเลยไปสูญเปล่า แต่ทำตอนนี้ให้ดีที่สุดและมีความสุข ส่งให้อนาคตก็ดีตามไปด้วย

Yellow Aventurine ยังสอนเราให้มีความชื่นชมยินดี (Appreciation) และความรู้สึกขอบคุณ (Gratitude) ส่งผลให้การลงมือทำของเรานั้นมีความตั้งใจสูงมาก แต่ไม่คาดหวังอะไรจากใคร (Unconditional Act) ส่งผลให้เราทำมาจากความรัก และมีความสุขที่ได้ทำ อันนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

ในสถานการณ์ที่วุ่นวายซับซ้อน Yellow Aventurine ทำให้เรามีความสุขุม และมองเจตนาคนออก ทำให้เราจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

หากเราเป็นคนใจร้อน ปรี๊ดแตกง่าย หรือความอดทนต่ำ การสมาธิกับ Yellow Aventurine จะทำให้เราสุขุมขึ้น ใจเบาขึ้น และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดีขึ้น

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ