White Calcite with Black Sphalerite Crystals

White Calcite with Black Sphalerite Crystal

Chakra

Element


White Calcite with Black Sphalerite Crystal

White Calcite with Black Sphalerite Crystal เป็นหินที่สนับสนุนการฝึกสมาธิขั้นแอดวานซ์เป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่จะทำให้เราเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังขยาย Consciousness ของเราให้กว้างขึ้น พร้อมๆ กับ พาเราไปอยู่ใน Deep Meditation ที่มี Full Awareness ไปพร้อมๆ กัน ทำให้เราไม่หลับขณะที่อยู่ในฌานสมาธิ พูดได้อีกอย่างคือเป็น “หินพิชิตนิวรณ์” ตัวจริง

การฝึกสมาธิกับ White Calcite with Black Sphalerite Crystal บ่อยๆ จะขยายตัว “รับรู้” หรือ Awareness ให้กับเรา ทำให้มี awareness ที่กว้างขึ้น และชัดขึ้น จนสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ทางจิตวิญญาณได้ในสภาวะสมาธิลึก (ฌานสมาธิ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เรากำลังเจริญปัญญา เพื่อพิจารณาธรรม อันละเอียดอ่อน

White Calcite with Black Sphalerite Crystal พาเราไปเชื่อมต่อกับโลกเบื้องบน และ Higher Self เป็นอย่างดี ส่งผลให้กระบวนการคิดของเราเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีงาม และมีความเจริญทางปัญญามาก

White Calcite with Black Sphalerite Crystal ยังมีบทบาทสำคัญต่อการสร้าง “การเคารพตัวเอง” ให้เกิดขึ้น เพราะยิ่งเราเคารพคนที่เราเป็น เราจะยิ่งเชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิดและทำ, เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง, เราจะฟังเรา, เราจะปราณีตกับการใช้ชีวิต (การเคารพตัวเอง นั้นไม่ใช่การหลงตัวหรือ Ego)

White Calcite with Black Sphalerite Crystal ทำให้เราไม่ตัดสินตัวเองในสิ่งที่เราเป็น ไม่ตัดสินความคิดของเราว่าดีไม่ดี เราจะทำเพียงแค่ตระหนักรับรู้ไว้ถึงความเป็นคนของเรา และรูปแบบความคิดที่ปรากฏขึ้นเท่านั้น ซึ่งสภาวะแบบนี้ถือว่าเป็นสภาวะที่ “มีสติสูงมาก”

White Calcite with Black Sphalerite Crystal สอนให้เราอยู่อย่างคนที่ “ไม่คาดหวัง” และไม่มโน แต่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ เพราะ “สิ่งใดที่ใช่ สิ่งนั้นไม่ต้องพยายาม” White Calcite with Black Sphalerite Crystal จะค่อยๆ สอนให้เราอยู่อย่างคนที่อย่างคนที่ช่างสังเกต, แยกแยะ, พิจารณา, และปรับตัวตามสถานการณ์จริงมากกว่าจะพยายามทำให้มันเป็นแบบที่คิด

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก