Volcanic Agate

Chakra

Element


Volcanic Agate

**ไม่มีในไทย

Volcanic Agate เป็น agate ที่พิเศษมาก และเพิ่งถูกค้นพบ ด้วยความที่เกิดจาก chalcedony ที่ถูกแทรกตัวด้วย ลาวาภูเขาไฟที่มี UV-reactive minerals ทำปฏิกิริยากับในใต้ดิน จึงทำให้ Volcanic Agate นั้นเรืองแสงสีเขียวกับแสง UV Light

Volcanic Agate ทำการ Grounding ความกลัวทุกชนิดออกไปจากตัวเรา พร้อมๆ กับทำให้เลือดนักสู้ของเราปะทุขึ้นมา เพื่อทะลายกำแพงเงื่อนไขที่เราเป็นผู้สร้าง กำจัดทุกเหตุผลที่ทำให้เราผลัดวันประกันพรุ่ง

คนที่ทำสมาธิกับ Volcanic Agate จะมีบุคลิกของความเป็นนักสู้สูงมาก ปราศจากความลังเล ไม่ประหม่า แต่ก็ไม่ได้ขับเคลื่อนตัวเองบนความกระเหี้ยนกระหือรือเพื่อให้ได้มา คนที่สมาธิกับ Volcanic Agate นั้นกลับขับเคลื่อนตัวเองด้วย passion, ความรัก, และแรงใจใฝ่ดี

หากเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนในอดีต จนประสบการณ์เหล่านั้นครอบงำเราไว้ด้วยความกลัว Volcanic Agate จะช่วยชำระความเจ็บปวดและบาดแผลเหล่านั้นออกไป และใส่ความกล้า (courage) และความหวัง (hope) ที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ให้กับเรา

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก