แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Vivianite

Vivianite คือหินแห่งความสงบ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้ออาทร ต่อตัวเอง และผู้อื่น และ ส่งเสริมการเจริญขึ้นทางจิตวิญญาณ เพราะเป็นหินที่เพิ่มความสามารถของ heart จักระ และทำ heart expansion

Vivianite ทำให้เราสามารถข้ามผ่านความรู้สึกแย่ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะความคิดเห็นของชาวบ้าน หรือคนใกล้ชิด ที่มีต่อตัวเราได้ พูดได้ว่าเราปล่อยวางทัศนคติของเขาไป และกลับมารู้สึกดีกับตัวเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องโกรธหรือเกลียดเขาด้วย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราขี้กังวลว่าใครจะคิดอย่างไรกับเรา Vivianite จะทำให้ความกังวลใจเหล่านั้นหมดไป

สิ่งเร้า สิ่งกวนใจทั้งหลายที่ประดังเข้ามาในแต่ละวัน จะถูกเคลียร์ โดย Vivianite เพื่อให้เราสงบได้ สบายใจได้ จนสามารถหันมาโฟกัสสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้

สำหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ โดยไม่ติดอยู่ในกรอบของอายุ เพื่อที่จะได้มีประสบการณ์ที่ตัวเองต้องการมี และรู้สึกดีได้ในแบบที่ต้องการ Vivianite คือหินที่จะพาคุณไปทำทุกสิ่ง เจอทุกอย่าง ตามที่ใจปรารถนา

ในสถานการณ์ที่ทุกอย่างแน่นิ่ง หรือ ดูไร้อนาคต Vivianite จะทำให้เรามีความอดทนและพยายาม เพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายแม้ว่ามันจะเป็นไปอย่างช้าๆ มาก ก็ตาม

Vivianite ส่งเสริมความรู้สึกเห็นอกเห็นใจตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น ด้วยการขยายมุมมองความคิด ความเชื่อให้กว้างขึ้น และหัวใจที่เปิดกว้าง ทำให้ความคิดลบๆ อารมณ์ที่ไม่ดีถูกเคลียร์ออกไปได้ ทำให้พฤติกรรมทำร้ายตัวเองหายไป และความภูมิใจในตัวเอง (self esteem) เพิ่มขึ้น รวมทั้งรู้สึกเห็นใจและเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น เพราะ Vivianite ทำให้เราหัวใจเราเปิดกว้างและเชื่อมโยงกับ Divine Mother

Vivianite ขยายศักยภาพของ heart ทำให้เราเปิดรับความรัก และโอบอุ้มความรักจากผู้อื่นเข้ามาได้

สำหรับคนที่มีนิสัยติดคิดลบไว้ก่อน คิดว่าเรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นแน่ การสมาธิกับ Vivianite จะช่วยลด negative thought pattern และส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและมุมมองเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

ในด้านจิตวิญญาณ Vivianite ทำงานกับ Inner Eye โดยเฉพาะ ทำให้เราเห็นตัวเองได้ตามจริง และพัฒนาตัวเองไปบนพื้นฐานคนที่เราเป็นได้ มากกว่าจะไปเป็นคนที่เราอยากเป็น เพราะจริงๆ แล้วเราทุกคนนั้นเป็นได้มากกว่าที่ตัวเองคิด

สำหรับ Psychic และ Healer แล้ว Vivianite ช่วยเสริมการทำ remote viewing, distant healing, visualization of goal เป็นอย่างดี

Vivianite นั้นเปราะมาก ห้ามโดนน้ำ ห้ามโดนเกลือโดยตรง และควรเก็บในที่มืด จะช่วยให้ไม่กลายเป็นสีดำ เนื่องจาก oxidation process

เสริมกันกับ Afghan Jade

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ