Titanium Rutilated Quartz

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

Chakra

Element


Titanium Rutilated Quartz

**ไม่มีในไทย

Ascension Tool

Titanium Rutilated Quartz เป็นหินที่มีพลังงานสูงมาก ด้วยการเหนี่ยวนำพลังงานจาก soul ภายในตัวเราออกมาขับเคลื่อนชีวิต และถือเป็นเครื่องมือในการทำ Ascension Tool ที่สำคัญ

การขับเคลื่อนชีวิตผ่าน Soul Power นั้นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะ Soul คือ Source หรือ Mini God Within ดังนั้นชีวิตที่ดำเนินไปด้วยพลังของ Soul นั้นจะมีความมุ่งมั่นมาก ชัดเจนมาก และ จัดการกับอุปสรรครวมถึงสิ่งที่เข้ามาดึงความสนใจได้ดีมาก

คนที่สมาธิกับ Titanium Rutilated Quartz จะมีความหนักแน่น ในการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับจิตวิญญาณภายใน (soul purpose) และสามารถขับเคลื่อนชีวิตไปสู่การเติบโตอย่างสูงสุดทางจิตวิญญาณได้

พลังงานของ Titanium Rutilated Quartz นั้นมาในรูปแบบของกระแสไฟฟ้า ที่เคลียร์ Aura ของเราให้สะอาด, กำจัด negative energy ภายในและรอบตัวเรา, ช่วยให้เราปล่อยวางได้ดีขึ้น ไวขึ้น, จัดการกับสภาวะดิ่งทางความคิดและอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราฟื้นตัวจากมุมมืดๆ ของเราได้รวดเร็ว เพื่อกลับคืนสู่ความปกติสุข

Titanium Rutilated Quartz ช่วยป้องกันเราจากเจนตามุ่งร้ายของคน และยังช่วยกันคนไม่ดีไม่ให้สามารถเข้าใกล้เราได้

Titanium Rutilated Quartz กำจัดความกลัวทุกชนิด และ เคลียร์ความกังวลใจได้ทุกอย่าง (เสริมกันกับ Black Opal)

Titanium Rutilated Quartz ทำให้สามารถให้อภัยตัวเอง และทุกคนได้ จึงเป็นหินที่สนับสนุนการทำ past life healing ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ