Tectosilicate with Green Apophyllite Flowers on Rare Orange Creedite Minerals

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

Chakra

Element


Tectosilicate with Green Apophyllite Flowers on Rare Orange Creedite Minerals

Tectosilicate with Green Apophyllite Flowers on Rare Orange Creedite Minerals คือหินที่เป็น collector piece เพราะยากมากที่จะหาได้อีก

Tectosilicate with Green Apophyllite Flowers on Rare Orange Creedite Minerals ทำงานเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ spiritual blockage clearing โดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าพลังงานของ Tectosilicate with Green Apophyllite Flowers on Rare Orange Creedite Minerals นั้นไม่ธรรมดา เนื่องจาก spiritual blockages นั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเราเองง่ายๆ ดังนั้น spiritual blockage จึงเป็นสิ่งที่หยุดยั้งคนๆ หนึ่งไว้จากการเติบโตไปเป็นคนที่ดีกว่านี้ ได้อย่างที่สุด และทำให้บางคนถอยหลังไปกว่าเดิมจนเกือบไปตั้งต้นที่ศูนย์

Tectosilicate with Green Apophyllite Flowers on Rare Orange Creedite Minerals เหนี่ยวนำ Life Force จำนวนมากเข้าสู่ตัวเราเพื่อทำการ healing ในระดับจิตวิญญาณ ร่วมถึงส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างมาก

Tectosilicate with Green Apophyllite Flowers on Rare Orange Creedite Minerals ให้พลังสมองอย่างมาก พร้อมกับพาเราไปเข้าถึงปัญญาอันสูงส่งของอารยธรรมโบราณทั้ง 2 อารายธรรมที่มีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณอย่างมาก คือ Atlantean และ Lemurian ส่งผลให้เราเกิดการเติบโตทางจิตวิญญาณแบบก้าวกระโดด

Tectosilicate with Green Apophyllite Flowers on Rare Orange Creedite Minerals ให้พลังทางความคิดอันดีงาม และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการพิจารณากรรม เพื่อให้เราค้นพบเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ และ clear karmic pattern นั้นไปจากตัวเรา และบรรพบุรุษของเราได้สำเร็จ

Tectosilicate with Green Apophyllite Flowers on Rare Orange Creedite Minerals ยังเป็นหินที่ให้ “ความสำเร็จในหน้าที่การงาน” ด้วยการกระพลังงานที่เป็น high vibration ไปทั่วพื้นที่ที่คนทำงานอยู่ แล้วส่งเสริมให้เกิดพลังความคิด ความกระตือรือร้นที่จะทำให้งานออกมาดีมาคุณภาพ

ในด้านความรัก Tectosilicate with Green Apophyllite Flowers on Rare Orange Creedite Minerals ช่วยให้เราหลุดออกจากความรู้สึกดีๆ กับคนที่ไม่ได้นำมาซึ่งอนาคตที่ดีหากอยู่ร่วมกัน หรือ กับความสัมพันธ์ที่พังไปแล้ว

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ