แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

Chakra

Element


Spirit Quartz

**ไม่มีในไทย

Spirit Quartz ทำให้เกิดการยกระดับ consciousness ของผู้ที่นั่งสมาธิด้วยอย่างรวดเร็ว (Consciousness Evolution) ผ่านการ activate crown จักระ

การที่ Consciousness เราจะสูงขึ้นได้ เราจะต้องออกจากการควบคุมของ Ego / Lower Mind อันเป็นที่มาของความกลัว และการทำตามกรอบที่สังคม ความเชื่อ วัฒนธรรม กำหนดไว้ เพื่อหลอมรวมกับ Consciousness เบื้องบนได้

Spirit Quartz ปรับสมดุล ทั้ง 4 ร่างคือ Physical, Mental, Emotional, Spiritual Body ทำให้ Being หรือความเป็นคนของเราสูงขึ้น จนสามารถเชื่อมโยงกับ Spiritual World และสื่อสารกับ Spirit Guide ได้ (เสริมกันกับ Black Chalcedony)

Mind หรือ ความคิด เป็นได้ทั้งเจ้านายที่ร้ายกาจ และเป็นได้ทั้งผู้รับใช้ที่แสนดี สำหรับการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถ master the mind ได้หรือไม่ ซึ่งการที่มนุษย์คนหนึ่งจะยิ่งใหญ่กว่า Egoic mind ได้นั้น อาศัยสิ่งที่เรียกว่า Expanded Consciousness หรือ Higher Self เข้ามาทำให้ Higher Mind ของเราทำงาน

Spirit Quartz สอนให้เราหมั่นฝึกฝนจัดการ mind ของเรา ไม่ให้วกวน บ้าบอ เพ้อเจ้อ ตัดสิน ตีความ บิดเบือน หลอกลวง ปรุงแต่ง ผ่านการมี awareness (สติ รู้ตัว) และ ความสามารถในการแยกแยะเห็นความจริงได้

Spirit Quartz ทำให้ conscious mind เชื่อมโยงกับ Higher Self ทำให้เราสามารถ manifest จากความเป็นคน (being) ที่สง่างาม และใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้อย่างดีงาม

การเชื่อมโยง Mind Self ที่อยู่บนโลกกับ Higher Self ที่อยู่เบื้องบนเข้าด้วยกันส่งผลให้การคิด และทำของเรานั้นเป็นไปเพื่อ Divinity อย่างเป็นธรรมชาติ (เสริมกันกับ Selenite, Skeletal Quartz)

Spirit Quartz ยังเสริมการทำ Celestial Journey ด้วย หากมีการทำสมาธิร่วมกับ Smoky Quartz (เพื่อการ grounding) และ Celestite

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ