Showing 1–10 of 59 results

Chakra

Element


Smoky Quartz

Smoky Quartz คือสุดยอดแห่งการ grounding ด้วยการดึงทุกอย่างลง Earth ตลอดเวลา และ การ grounding ให้อยู่กับตัวอยู่กับตน

เป็นหินที่เน้นเรื่อง Practicality (การปฏิบัติได้จริง) ดังนั้นจึงเป็นหินที่มีบทบาทสำคัญในการทำความคิด ความฝัน ให้เกิดเป็นจริงได้

Smoky Quartz เป็นหินที่ใช้ร่วมกับ Ascesion Stones ได้ดีมาก เพราะทำให้สามารถนำความเข้าใจทางจิตวิญญาณมาปฏิบัติได้จริง

สำหรับคนที่ติดนิสัยฟุ้งเฟ้อ อยากเป็น อยากได้ อยากมี การสมาธิกับ Smoky Quartz ทำให้เรากลับมามีสติ และพิจารณาการทำเพื่อตัวเองให้เป็นไปในรูปแบบที่เหมาะสม และพอดี

Smoky Quartz ช่วยให้เกิดความสามารถที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ทำอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะกับคนที่ต้องใช้ความคิดและมีสมาธิมากเช่น คนที่ต้องเรียนหนังสือ เรียนรู้ด้านจิตวิญญาณ หรือครูผู้สอน

Smoky Quartz การทำสมาธิกับ Smoky Quartz ทำให้อารมณ์เสียคลายออกไปได้ไว ผ่านการเคลียร์รูปแบบความคิดหรือทัศนคติที่ไม่เวิร์ก

ช่วยดูดซับ และบรรเทาอาการป่วยจากการทำเคมีบำบัด หรือผู้ที่ได้รับรังสี

เสริมกับหิน grounding อย่าง black tourmaline, obsidian, jade

เหมาะใช้ร่วมกับ high vibration stones และ หินที่ทำงานร่วมกับ upper chakra ทั้งหมด เพราะจะทำให้ยังคง grounding อยู่กับร่างของตัวเอง

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ