Scolecite With Stilbite

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

Chakra

Element


Scolecite With Stilbite

**ไม่มีในไทย

Scolecite with Stilbite เป็นหินที่ถือสโลแกนที่ว่า “rest in peace” หรือ พักให้สบาย โดยที่เราไม่ต้องรอให้ตายก่อนจึงจะได้ไปพักอยู่กับความสงบ

Scolecite with Stilbite ทำให้เราเข้าสู่สภาวะสมาธิได้เร็ว และรักษาสภาวะนั้นได้ยาวนาน โดย Scolecite ยังช่วยเชื่อมต่อเรากับ Higher Self อีกด้วย (เสริมกันกับ Grape Agate)

Peace คือความนิ่งสงบ ที่เกิดขึ้นจากการที่ความคิดของเราหยุดควบคุมเรา และการที่ “ตัวคิด” แปลสภาพเป็นผู้รับใช้เราอย่างแท้จริง มันจะถูกนำมาใช้ทำงานในเวลาที่เหมาะสม กับเรื่องนั้น เท่านั้น Scolecite คือสิ่งที่ทำให้ตัวคิดนั้นกลายเป็นเพียง “ทาสผู้ซื่อสัตย์” และเมื่อทำงานคู่กับ Stilbite ตัวคิดจะดำรงอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลา

Scolecite with Stilbite เป็นตัว “ปรามอารมณ์” ทำให้เราไม่ตอบสนองกับเหตุการณ์ ด้วยวิธีที่รุ่นแรง หรือ เอาที่สะใจ แล้วเปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาด้วยความเมตตาได้ (เสริมกันกับ Smithsonite เป็นอย่างดี)

Scolecite with Stilbite ทำให้ความคิดสงบลง พร้อมกับกระตุ้นการทำงานของจักระหัวใจ ทำให้เราเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้ได้ดี อย่างค่อยเป็นค่อยไป

Scolecite with Stilbite ทำให้เราหลับง่าย หลับสนิท และหลับลึก เรียกได้ว่ามีการนอนที่มีคุณภาพมาก และส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างมาก การวาง Scolecite with Stilbite ไว้ที่หัวนอนจึงช่วยเราได้ดี

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ