Chakra

Element


Ruby Fuchsite

Ruby Fuchsite เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น “Ultimate Heart Stone” เพราะทำงานกับความรู้สึกของเราโดยเฉพาะ ด้วยการเคลียร์ความรู้สึกแย่ๆ toxic energy ออกไปจากใจเรา แล้วช่วยนำพาความรู้สึกรัก เมตตา และเอื้ออาทรให้กับมนุษย์ด้วยกันกลับมาใหม่

ในช่วงเวลา หรือสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ Ruby Fuchsite จะช่วยดูแลอารมณ์ของเราไม่ให้ถูกกระทบ หรือ ไม่หลุดแย่ไป

Ruby Fuchsite คือตัวแทนของสมดุลย์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการรักตัวเองอย่างไร้เงื่อนไข เพราะการทำงานงานร่วมกันของ Ruby และ Fuchsite ส่งผลให้เราเคารพตัวเอง โดยไม่เลือกเกี่ยวข้องกับอะไรที่แย่ๆ หรือบั่นทอนความรู้สึก ด้วยการวางขอบเขตกับสิ่งต่างๆ ไว้ชัดเจน (มี boundary) และเอาตัวเองจากความสัมพันธ์ หรือ สถานการณ์ที่ toxic เพื่อดูแลตัวเองไว้ให้อยู่ในจุดสบายใจ

Ruby Fuchsite ช่วยเคลียร์บาดแผลทางจิตใจ และสิ่งที่ทำให้จิตใจหม่นหมองค้างคา ได้ออกไป เพื่อที่เราจะได้มีหัวใจที่พร้อมเปิดรับความรักดีๆ

การทำสมาธิกับ Ruby Fuchsite จะยิ่งทำให้เราสามารถปรับความรู้สึกของเราได้ไว คืนกลับสู่ความนิ่ง สงบในจิตใจได้เร็ว เพราะความสามารถในการ grounding ทำให้ความคิดของเราเงียบลง และ การ stabilizing ทำให้อารมณ์ของเราคงที่ไม่เหวี่ยงวีน

Ruby Fuchsite ช่วยปรับทัศนคติของเราต่อตัวเอง และต่อผู้อื่นให้ดีขึ้น ส่งผลให้เราเชื่อมโยงกันด้วยความรัก ผ่านการให้อภัย และความเข้าใจ

เสริมกันกับ Rose Quartz, Malachites, Kabamby Jasper, IBIS Jasper

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก