Rose Quartz Merkaba

Chakra

Element


Rose Quartz Merkaba

เหมาะที่เอามาใช่ที่หัวใจ เพื่อเคลียร์การติดค้างทางอารมณ์ ขยาย Heart Capacity ที่เป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูไปสู่ deep spiritual journey การทำ Merkaba Meditation ด้วย Rose Quartz ที่หัวใจเป็นประจำจะเพิ่มความสามารถในการ manifestation และ heart knowings ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว

Merkaba คือ Sacred Geometry ที่มีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการ Healing ทุกจักระ และทั้ง 4 dimensions (ร่างค, อารมณ์, ความคิด, จิตวิญญาณ) เร่งกระบวนการ ascension ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ Merkaba มีความสามารถในการคุ้มครองสูงมาก

Merkaba mediation เป็นรูปแบบปฏิบัติที่ Realm Walker (นักท่องภพ) ทำกัน เพราะจะช่วยให้สามารถข้ามภาพ ข้ามชาติ ข้ามมิติเวลา เข้า Akashic Records ได้อย่างรวดเร็ว การทำ Merkaba Meditation นั้นใช้การจินตนาการการหมุนสวนทางกันของ พีระมิด ทั้ง 2 อัน

คุณสมบัติรวมของ Rose Quartz คือ

Rose Quartz ทำให้เราเป็นความรัก ให้กับตัวเรา กับผู้อื่น กับสิ่งมีชีวิตรอบด้าน และ หลอมรวมกับ Divine ด้วยความรัก Rose Quartz ทำให้เราทำทุกอย่างมาจากความรู้สึกรัก และพลังแห่งความรักที่มีให้กับตัวเอง และผู้อื่น

Rose Quartz ยังทำหน้าที่ในการทำความสะอาด aura field ทั้งหมด ด้วยการช่วยลดความเครียดให้กับเรา by releasing tension & stress. การทำสมาธิกับ Rose Quartz ที่ให้เรารู้สึกมีหวัง และศรัทธาเกิดขึ้นมาใหม่

เหมาะมากที่จะใช้ทำสมาธิร่วมกับ Rhodonite, Rhodochrosite, Pink Tourmaline, Kunzite หากใช้ร่วมกับ Ruby จะยิ่งทำให้เป็นคนมีเสน่ห์

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก