Rose Ankerite With Dolomite

Chakra

Element


Rose Ankerite with Dolomite

**ไม่มีในไทย

Eliminate fear of failure & fear of truth

Rose Ankerite with Dolomite เป็นหินที่ส่งเสริมการทำ Past Life Healing เป็นอย่างมาก เพราะสามารถพาเราไปพิจารณากรรมของเราในอดีตชาติด้วยใจที่ไม่ตึดติดกับความเจ็บช้ำ แต่เป็นไปเพื่อเกิดการเรียนรู้และเกิดปัญญา (เสริมกันกับ Black Chloride Phantom Quartz Cluster)

Rose Ankerite with Dolomite เด่นมากเกี่ยวกับเรื่องอดีตชาติ (past life) ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึง ancient knowledge และ wisdoms, การนำเอาศักยภาพในอดีตชาติมาใช้, การเข้าใจกรรมของตนที่ทำมาในแต่ละภาพชาติ (เสริมกันกับ Stromatolite Fossile)

Rose Ankerite with Dolomite ยังช่วยพัฒนาอภิญญาที่เกี่ยวกับการละลึกชาติ และการสื่อสารกับ angels และ guides เพื่อช่วยนำพาเราไปสู่การชำระกรรมอย่างสมบูรณ์

Rose Ankerite with Dolomite ใหัพลังแห่งความสงบและวางใจเป็นกลาง ซึ่งพลังในลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมการพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยปัญญามากกว่าจะเอาความสะใจ หรือใช้อารมณ์

สำหรับที่เสพติดดราม่า หรือ ติดนิสัยดราม่ากับเรื่องในชีวิตจนเครียดง่าย หงุดหงิดง่าย และอดใจไม่ได้กับปัญหาในชีวิตคนอื่น Rose Ankerite with Dolomite จะเป็นหินที่ช่วยให้เราวางใจเราลง แล้วมองโลกด้วยมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้น สนใจตัวเองด้วยความรักมากขึ้น และมองคนอื่นด้วยความรักและเห็นใจเช่นกัน

Rose Ankerite with Dolomite ยังเสริมการทำงานของ personal will (ความตั้งใจของตน) ให้สอดคล้องกับ divine will (ความปรารถนาของเบื้องบน) ด้วยการปรับจูนผ่านสมาธิ ความตั้งใจจริงของเราจะสอดคล้องกับความปรารถนาของสิ่งดีงามที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข และพ้นจากวัฏสงสาร เราจะพบว่า สิ่งดีๆ ที่เราตั้งใจทำนั้น กลับลายไปด้วยความเป็นไปได้มากมาย ปราศจากการติดขัด และมี resources สนับสนุน

Rose Ankerite with Dolomite ช่วยคนที่กลัวความล้มเหลวได้เป็นอย่างดี ทำให้เราลงมือทำต่อไปไม่หยุดยั้ง และถ้าเรากังวลเรื่องปัจจัยที่ไม่พร้อม การขาดทุนทรัพย์สนับสนุน ขาดคน ขาดความรู้ความเข้าใจ Rose Ankerite with Dolomite จะให้ความกังวลเหล่านั้นหายไป

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก