Rosasite with Covered Selenite Gypsum Crystals on Dolomite Calcite

Chakra

Element


Rosasite with Covered Selenite Gypsum Crystals on Dolomite Calcite

**ไม่มีในไทย

Rosasite with Dolomite เป็น Specimen ที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของแร่ที่สำคัญทั้ง 3 ชนิด Rosasite เขียวๆ ฟ้า, dolomite สีน้ำตาล ส้มๆ, Selenite สีใสๆ เคลือบบนผิว

เป็นหินที่เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการเติบโตบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ เพราะได้หลอมรวม 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ

  1. spiritual transcendences
  2. grounding & centering
  3. clearing debris from Aura

Rosasite เป็นครูที่สอนการเติบโตทางจิตวิญญาณ และเมื่อลูกศิษย์พร้อมแล้วที่จะเดินบนเส้นทางที่สอดคล้องกับ soul desires อย่างแท้จริง Rosasite จะปรากฏตัวให้ศิษย์ได้เจอครู

Rosasite จะเปิดจักระ heart และ throat ทำให้เกิดการตระหนักรู้ถึงจิตวิญญาณภายใน และการเดินทางลึกเข้าสู่ใจตน จนพร้อมที่จะโอบอุ้มความเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณของตนเอง

Rosasite ยังช่วยให้เราสามารถข้ามผ่านอุปสรรคและความกลัวต่างๆ ที่หยุดยั้งเราไว้จากการแสดงออกความจริงแท้ที่มีอยู่ในตัวเรา ด้วยการนำความจริงที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจขึ้นมาสู่ conscious awareness

Dolomite จัดการกับ ego ให้มีแต่พอดี center พลังงาน และ balance จักระทั้งหมด

Dolomite ยังทำให้อาการเสพติดดราม่า หายไป ร่วมทั้งปล่อยวางการสร้างเงื่อนไขในการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณไว้กับความอภินิหารและความมหัศจรรย์ต่าง ๆ ออกไป เพราะอีโกของคนก็สร้างเงื่อนไขขึ้นมาว่าตนจำเป็นต้องรู้ ต้องเห็น อภินิหารจึงจะเชื่อ หรือ ต้องได้ความอภินิหารเหล่านั้นก่อนจึงจะปฏิบัติต่อไป

Selenite ทำหน้าที่หลอมรวม และเร่งพลังงานของทั้ง Dolomite และ Rosasite พร้อมกับ ช่วยทำความสะอาดออร่าให้กับคนที่ทำสมาธิกับหิน

นอกจากนี้ Rosasite with Dolomite ยังทำให้เรา “ให้ใจ” กับสิ่งที่เราเลือกทำ โดยไม่คาดหวังผลลัพธ์ หรือความคุ้มค่า ซึ่งลักษณะแบบนี้จะทำให้เราทำไปได้เรื่อยๆ และทำเพราะเราสบายใจที่จะทำมัน

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก