Red Snakeskin Jasper

Chakra

Element


Red Snakeskin Jasper

**ไม่มีในไทย

Red Snakeskin Jasper ให้ Life Force กับเราผ่าน root chakra ทำให้คนที่สมาธิกับหินก้อนนี้ รู้สึกมั่นคงกับชีวิต และปลอดภัยในทรัพย์สิน

Red Snakeskin Jasper ช่วยแก้นิสัย “ขี้เหนียว” หรือประหยัดจนเกินพอดี แก้นิสัยไม่กล้าทิ้งของเพราะเสียดาย หรือกลัวไม่มีใช้เวลาที่ต้องการ

Red Snakeskin Jasper ให้พลังงานกับเรา แต่มีความนุ่มนวลพอดี ทำให้เราไม่เหนื่อยล้ากับกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่

สำหรับคนที่ต้องการ Grounding & Protection ไปพร้อมๆ กัน การสมาธิกับ Red Snakeskin Jasper นั้นตอบโจทย์เป็นอย่างดี เช่นถ้าเราฝันร้ายเป็นประจำ การสมาธิกับ Red Snakeskin Jasper ก่อนนอน จะช่วยเคลียร์ปัญหาการนอนฝันร้ายไปได้ แต่จะไม่แนะนำให้เอาไปนอนด้วย เพราะ Life Force ที่เยอะเกินไปจะทำให้เรานอนหลับไม่สนิท

Red Snakeskin Jasper ทำให้เรารู้สึกพอใจในชีวิตที่มี และมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

Red Snakeskin Jasper เสริมกันกับ Arsenopyrite

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก