Red Quartz Cluster

Chakra

Element


Red Quartz Cluster

**ไม่มีในไทย

Red Quartz Cluster เป็นหินที่มีพลังงานรุนแรงมาก ด้วย Life Force จำนวนมาก การนั่งสมาธิด้วยกันครั้งแรก อาจทำให้รู้สึกหนักมากสำหรับบางคน ที่ไม่คุ้นกับ Life Force ที่เยอะและถาโถม

Red Quartz Cluster เรียกได้ว่าเป็นหินที่ทุกคนที่เริ่มเข้าสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณ ต้องมี เพราะให้ทั้ง Life Forces, การ Grounding, ความมุ่งมั่นตั้งใจ และ Protection ซึ่งทั้ง 4 ส่วนนี้คือสิ่งที่ต้องมีสำหรับคนที่ทำงานด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ

แร่ Hematite ที่เคลือบอยู่บนตัว Quartz Cluster อย่างหนาแน่ ทำให้เกิดคุณสมบัติที่ช่วยคุ้มครองเราจาก Negative Forces พร้อมกับการให้พลังชีวิต ( Life Forces ) จำนวนมาก ในการจัดการกับสิ่งที่เข้ามารังควาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Red Quartz Cluster ยังเหมาะที่จะให้สมาธิร่วมกับ crystal แบบทุกชนิด เพราะช่วยยกกำลังหินอื่นๆ และช่วย grounding เราไว้ด้วย

การ Grounding ของ Red Quartz Cluster นั้นแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

  1. grounding พลังงานที่เยอะเกินออก เพื่อให้เรากลับมาอยู่ในสภาพสมดุลและ
  2. การ grounding ตัวเราไว้ให้อยู่กับร่าง และอยู่กับความจริงบนโลก เพื่อให้เราไม่ลอยออกและใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้ไม่ลำบาก หรือ ทุกข์ทรมาน

Red Quartz Cluster ทำงานกับ Root จักระ พร้อมกับให้ Life Forces ทำให้คนที่นั่งสมาธิเป็นประจำรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ไม่ยึดติดวัตถุสิ่งของ กระตือรือร้น มีพลัง มี passion และสู้ไม่ถอย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ ทำให้การใช้ชีวิตบนโลกออกมาดีขึ้นเรื่อยๆ ในทุกมิติ และมีความสำเร็จรออยู่ทุกด้าน

Red Quartz Cluster ช่วย raise vibration และ คุ้มครองเราจากอุบัติเหตุ
การทำร้ายร่างกาย เจตนามุ่มร้าย ร่วมทั้ง psychic attacks ได้ดี

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก