แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Chakra

Element


Red Mica

**ไม่มีในไทย

Red Mica คือหินของคนที่มี “Passion ในการลงมือทำ” จึงทำให้เป็นการทำทีาจริงจัง ทุ่มเท และมีความสุข จนเรียกได้ว่า “ยิ่งทำ ก็ยิ่งใช่ในความรู้สึก”

Red Mica พาเราไปตระหนักถึงตัวตนอันแท้จริงที่อยู่ภายในเรา คือสามารถแยกแยะได้ว่า “คนที่เราคิดว่าเราเป็น” กับ “คนที่เราเป็นจริงๆ” นั้นต่างกันมาก และตระหนักได้ว่าควรเลือกที่จะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคนที่เราเป็นจริงๆ ด้วย

Red Mica ขยาย intuitive awareness ของเรา เพื่อช่วยให้เราได้ตระหนักถึงตัวตนด้านที่ไม่น่ารัก ผ่านสิ่งที่คนอื่นทำกับเรา ซึ่งการทำงานแบบ reflective เช่นนี้ ทำให้เราเกิดการตระหนัก และเปลี่ยนไปได้ไวมาก

การทำสมาธิกับ Red Mica สนับสนุน self-reflection และ deep inner work ทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้น ชัดเจนขึ้น และทันตัวเองได้ในที่สุด

Red Mica ทำให้เราเห็นจุดบอด ข้อเสีย และจุดอ่อน ที่ซ่อนอยู่ในมนุษย์ทุกคน เพื่อที่เราจะได้มีเมตตาต่อเขา และเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาได้ในแบบที่ไม่ให้ข้อด้อยของเขามากระทบเรา

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ