Red Dog Tooth Calcite Cluster

Chakra

Element


Red Dog Tooth Calcite Cluster

**ไม่มีในไทย

Red Dog Tooth Calcite Cluster เป็นหินของนักสู้ ของคนที่มีน้ำอดน้ำทนสูง ต่อความยากลำบาก หรือที่เรียกว่า “GRIT”

Red Dog Tooth Calcite Cluster ทำให้เราสามารถอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงได้ยาวนาน และรู้จักวิธีการที่จะจัดการตนเองอย่างฉลาด เพื่อให้สามารถข้ามผ่ามความยากลำบากไปได้ โดยไม่หยุดไปก่อนกลางคัน

หากเราต้องต่อสู้เพื่ออะไรสักอย่างในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจ , ความสำเร็จ , หรือ สุขภาพ Red Dog Tooth Calcite Cluster จะสอนให้เรารู้จักใช้วิธีการแบบ “ละมุนละม่อม” ในการจัดการตัวเอง และสิ่งที่ต้องเผชิญ

หากเราต้องการเพิ่ม “ความอดทนพยายาม” ต่อสถานการณ์ที่ลากยาวมามากกว่าที่คิดไว้ แต่หยุดกลางคันไม่ได้ การทำสมาธิกับ Red Dog Tooth Calcite Cluster จะเพิ่มความอึดให้กับเรามากขึ้น เพื่อที่จะได้สามารถอยู่กับสถานการณ์นั้นต่อไปได้จนเสร็จสิ้น

Red Dog Tooth Calcite Cluster สนับสนุนให้เรามีความพยายามอย่างต่อเนื่อง “On-going efforts” ด้วยการ clear though pattern หรือ รูปแบบทุกความคิดอันเป็นอุปสรรคต่อการสู้

สำหรับคนที่วอกแวกเก่ง คิดโน่นนี่ไม่หยุด การสมาธิกับ Red Dog Tooth Calcite Cluster จะทำหน้าที่เป็นตัว grounding ความคิดต่างๆ ออกไปให้ (สำหรับบางคนอาจมีอาการวูบ หรือ อยากนอนมาก เพราะเป็นการทำงานของหินกับเราเพื่อให้เราหยุดคิดให้ได้ และ reset พลังงานให้เราใหม่)

Red Dog Tooth Calcite Cluster สนับสนุนบุคลิกของคนที่ “ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน” แบบเรียกได้ว่า คิด ทำ พูด เป็นแบบเดียวกันตลอดเวลา

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก