Red Dog Tooth Calcite Cluster

แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Red Dog Tooth Calcite Cluster

**ไม่มีในไทย

Red Dog Tooth Calcite Cluster เป็นหินของนักสู้ ของคนที่มีน้ำอดน้ำทนสูง ต่อความยากลำบาก หรือที่เรียกว่า “GRIT”

Red Dog Tooth Calcite Cluster ทำให้เราสามารถอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงได้ยาวนาน และรู้จักวิธีการที่จะจัดการตนเองอย่างฉลาด เพื่อให้สามารถข้ามผ่ามความยากลำบากไปได้ โดยไม่หยุดไปก่อนกลางคัน

หากเราต้องต่อสู้เพื่ออะไรสักอย่างในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจ , ความสำเร็จ , หรือ สุขภาพ Red Dog Tooth Calcite Cluster จะสอนให้เรารู้จักใช้วิธีการแบบ “ละมุนละม่อม” ในการจัดการตัวเอง และสิ่งที่ต้องเผชิญ

หากเราต้องการเพิ่ม “ความอดทนพยายาม” ต่อสถานการณ์ที่ลากยาวมามากกว่าที่คิดไว้ แต่หยุดกลางคันไม่ได้ การทำสมาธิกับ Red Dog Tooth Calcite Cluster จะเพิ่มความอึดให้กับเรามากขึ้น เพื่อที่จะได้สามารถอยู่กับสถานการณ์นั้นต่อไปได้จนเสร็จสิ้น

Red Dog Tooth Calcite Cluster สนับสนุนให้เรามีความพยายามอย่างต่อเนื่อง “On-going efforts” ด้วยการ clear though pattern หรือ รูปแบบทุกความคิดอันเป็นอุปสรรคต่อการสู้

สำหรับคนที่วอกแวกเก่ง คิดโน่นนี่ไม่หยุด การสมาธิกับ Red Dog Tooth Calcite Cluster จะทำหน้าที่เป็นตัว grounding ความคิดต่างๆ ออกไปให้ (สำหรับบางคนอาจมีอาการวูบ หรือ อยากนอนมาก เพราะเป็นการทำงานของหินกับเราเพื่อให้เราหยุดคิดให้ได้ และ reset พลังงานให้เราใหม่)

Red Dog Tooth Calcite Cluster สนับสนุนบุคลิกของคนที่ “ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน” แบบเรียกได้ว่า คิด ทำ พูด เป็นแบบเดียวกันตลอดเวลา

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ