Rare Hubeite Fluorapophyllite and Pyrite on Quartz inclusions Fengjiashan

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

Chakra

Element


Rare Hubeite Fluorapophyllite and Pyrite on Quartz inclusions Fengjiashan

**ไม่มีในไทย

Rare Hubeite Fluorapophyllite and Pyrite on Quartz inclusions Fengjiashan คือหินคู่มือ “การใช้ชีวิตให้ราบรื่น” โดย อยู่กับชีวิตอย่างสบายใจ และเบาใจได้กับทุกเรื่อง

Rare Hubeite Fluorapophyllite and Pyrite on Quartz inclusions Fengjiashan มีความสามารถในการเอาเราออกจากสิ่งที่วกวนอยู่ในหัวของเรา ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความกังวลใจเกี่ยวกับปัญหา เกี่ยวกับคนบางคน หรือเรื่องบางเรื่อง หากมันวนอยู่ในหัวเราซ้ำ เราจะเหนื่อยและหมดแรง การสมาธิกับ Rare Hubeite Fluorapophyllite and Pyrite on Quartz inclusions Fengjiashan จะเคลียร์ความคิดแบบนั้นไปได้ดี

สำหรับคนที่คิดโน่นนี่อยู่ตลอดเวลา จนไม่สามารถโฟกัสพลังงานไปที่อย่างใดอย่างหนึ่งได้นานพอที่จะมี productivity การสมาธิกับ Rare Hubeite Fluorapophyllite and Pyrite on Quartz inclusions Fengjiashan จะทำให้ความคิดที่วิ่งซนไม่หยุด สงบลงได้มาก

นอกจากนี้ Rare Hubeite Fluorapophyllite and Pyrite on Quartz inclusions Fangjiashan ยังสามารถเคลียร์ mental cords และ Calm Down Nerves ที่พะรุงพะรัง อันมาจากการ “อยากรู้” หรือ “อยากได้” หรือ “อยากให้ออกมาดี”

Rare Hubeite Fluorapophyllite and Pyrite on Quartz inclusions Fengjiashan สนับสนุนการลงมือทำด้วยความรัก มากกว่าการทำด้วยความคาดหวัง

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-70%
-70%
-70%