Rainbow Chalcopyrite with Gypsum on Quartz Crystals inclusions

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

Chakra

Element


Rainbow Chalcopyrite with Gypsum on Quartz Crystal Inclusion

**ไม่มีในไทย

Rainbow Chalcopyrite with Gypsum on Quartz Crystal Inclusion เป็นหินที่เก่งมากในการคลายกังวล และพักใจ พักความคิด พักความรู้สึก ของเรา ทำให้เราได้นิ่งลงมากพอที่จะพิจารณาโอกาสที่เข้ามาตามจริง และรู้ว่าจะเลือกตอบสนองให้เหมาะสมและถูกจังหวะได้อย่างไรบ้าง

Rainbow Chalcopyrite with Gypsum on Quartz Crystal Inclusion ส่งเราไปสู่จุดใหม่ในชีวิต ที่เราไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสได้ไปสู่จุดนั้นมาก่อน และหากว่าเรามีความกังวลใจว่าจะทำมันได้ดีมั้ย หรือปรับตัวได้แค่ไหน… Rainbow Chalcopyrite with Gypsum on Quartz Crystal Inclusion จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ได้เป็นอย่างดี

พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ที่กำลังเข้ามาทำให้ชีวิตดีขึ้น ด้วยการกำจัดความเชื่อที่ผ่านมาในอดีตว่าอะไรควรทำและอะไรคือสิ่งที่ยึดถือว่าถูกต้อง เพราะความเชื่อเหล่านั้นทำให้เราติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆ จนไม่กล้าทำนอกกรอบเหล่านั้นเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง

Rainbow Chalcopyrite with Gypsum on Quartz Crystal Inclusion สอนให้เรารู้จักปล่อยวางความทรงจำในวันเก่าๆ ทิ้งไป เพื่อเปิดรับวันดีๆ ที่รอเราอยู่ ทำให้ความกังวลว่ามันจะไม่เวิร์ค เหมือนที่ผ่านมาหายไป และรู้สึกกล้ามากพอที่จะอนุญาตตัวเองให้ไปสู่ประสบการณ์ที่แตกต่าง

คนที่สมาธิกับ Rainbow Chalcopyrite with Gypsum on Quartz Crystal Inclusion เป็นประจำจะมี “ความกล้าทำอะไรที่แตกต่าง” อยู่เสมอ ถ้าเราค่อนข้างจะติดอยู่กับ comfort zone หรือมีนิสัยที่ชอบทำอะไรเดิมๆ

Rainbow Chalcopyrite with Gypsum on Quartz Crystal Inclusion ทำให้ทัศนคติของเราเป็นบวกต่อชีวิต และต่อการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ด้วยการให้ความมั่นใจกับเราว่า “ทุกอย่างจะออกมาดี”

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ