Rainbow Chalcopyrite on Siderite

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Chakra

Element


Rainbow Chalcopyrite on Siderite

เห็นว่าอะไรคือความสุขอันแท้จริง มากกว่าจะไปไขว่คว้าอะไรที่พิเศษเลิศเลอ

Rainbow Chalcopyrite on Siderite Cluster คือหินที่พาเราไปพบกับ “วันเวลาดีๆ” ผ่านการมี positive thought และมุมมองชีวิตที่สร้างสรรค์ ซึ่งการเริ่มได้ที่ความคิดแบบนี้ ย่อมนำพาเราไปสู่ความจริงได้แน่นอน

Rainbow Chalcopyrite on Siderite Cluster ช่วยทำให้เราปล่อยวางการจับจดอยู่กับความทรงจำแย่ๆ, ประสบการณ์ที่ไม่ดี, ความหงุดหงิดใจที่มีต่อคนบางคน, และอาการเซ็งกับชีวิต แล้วเปลี่ยน negative energy เหล่านั้นในตัวเราให้เป็นความสงบในจิต เพื่อที่จะได้สามารถเปิดรับประสบการณ์ดีๆ เข้ามาได้

Rainbow Chalcopyrite on Siderite Cluster จึงเป็นหินที่สนับสนุนให้เราใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีความหมาย

Rainbow Chalcopyrite on Siderite Cluster สอนให้เราอยู่กับความสุข ณ เวลานี้ ผ่านพลังงาน grounding แบบอ่อนๆ ของ Siderite ทำให้เราไม่โหยหาอะไรมากมาย หรือคาดหวังอะไรที่เลิศเลอ แต่รู้จักซึมซับความงามในมุมเล็กๆ ที่ชีวิตมอบให้ในตอนนี้ และกับคนที่เรามีในชีวิต

การสมาธิกับ Rainbow Chalcopyrite on Siderite ทำให้เรารู้ว่าความสุขของเราคืออะไรจริงๆ เพราะสิ่งที่เราคิดว่ามันคือความสุข กับสิ่งที่มันเป็นความสุขจริงๆ นั้น มักอยู่กันคนละขั้ว การเอาพลังงานของเราไปทุ่มเทเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คิดว่าเป็นความสุขนั้นส่วนใหญ่แล้วจะให้ความทุกข์ระหว่างทาง และความรู้สึกว่างเปล่าเมื่อได้มา แต่สิ่งที่เป็นความสุขจริงๆ นั้นอาศัยเพียงแค่การมองให้ออก และนั่นคือทักษะที่ Rainbow Chalcopyrite on Siderite มอบให้

Rainbow Chalcopyrite เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อคือ Witch’s Stone เพราะเป็นหินที่ทำงานกับ ตาที่ 3 ทำให้เกิด Magic, Rebirth, และ Transformation

Rainbow Chalcopyrite on Siderite เชื่อมต่อเราเข้ากับ Ray of Light และ พลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเหนี่ยวนำพลังงานเหล่านั้นมาทำการ healing, เชื่อมต่อกับสิ่งดีงาม, และภูมิปัญญาโบราณ (ancient wisdoms) ผ่านการหยั่งรู้ที่ภายใน (inner knowing)

การสมาธิกับ Rainbow Chalcopyrite on Siderite ทำให้เรามีมุมมองที่เป็นบวก, นิ่งขึ้น, กลับมาอยู่กับปัจจุบัน และรู้สึกสดชื่นขึ้นมาใหม่

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ