Purple Fluorite and Pyrite Mineral

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

Chakra

Element


Purple Fluorite and Pyrite Mineral

Purple Fluorite and Pyrite Mineral คือหินอันเป็นที่มาของการคิดเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน ใครที่นั่งสมาธิกับ Purple Fluorite and Pyrite Mineral เป็นประจำจะเป็นคนที่วางระบบ หรือ ออกแบบ process ได้เก่งมาก แบบที่เรียกว่า “คิดมาดี” จนไม่มีรูโหว่อะไรที่จะสร้างข้อผิดพลาดให้เกิดขึ้นได้

ใครที่ชีวิตมักประสบปัญหาเพราะขาดการพิจารณาที่รอบคอบ ขาดการวางแผนมาดี หรือมักทำไปตามอารมณ์ เช่นถ้าตื่นเต้นกับเรื่องนี้มาก็ลงเต็มที่ไม่ทันได้ยั้ง หรือ ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอะไรง่ายๆ เพราะว่าสิ่งนั้นมันตอบสนองความต้องการของเราดีมาก… การทำสมาธิกับ Purple Fluorite and Pyrite Mineral จะทำให้เราไม่ผลีผลามทำมัน แล้วกลับมาพิจารณาความจริงให้ถี่ถ้วน ดูความเหมาะสม และหาความพอดีให้ได้ก่อนที่จะทำมันลงไปจริงๆ

Purple Fluorite and Pyrite Mineral พาความตั้งใจของเราไปหลอมรวมกับ Divine Will เพื่อให้สิ่งที่เราตั้งใจนั้นนำมาซึ่งความเจริญเติบโตในทุกมิติของชีวิตอย่างแท้จริง และนำมาซึ่งความปกติสุขของสังคมที่เราอยู่

Purple Fluorite and Pyrite Mineral เป็นการหลอมรวมระหว่างทางโลกและทางธรรม คือสามารถดำรงชีวิตอยู่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งได้ดี คือมีกิเลส ราคะ โทสะ และ โมหะ ตามสันดานของมนุษย์ แต่ก็สามารถดับ “ไฟ” อันเป็นที่มาของอกุศลทั้งปวงนี้ได้ด้วยตน จึงไม่ทำอะไรที่จะนำมาซึ่งความเสียหายแก่ตัวเอง และผู้อื่น

Purple Fluorite and Pyrite Mineral เหนี่ยวนำพลังงานใน spiritual world เข้ามาสู่ physical world เพื่อ manifest ความมั่งคั่งและร่ำรวยให้เราได้ ผ่านการที่ตัวเรา “คิดดี ทำดี” หรือ ที่เรียกว่าการดำรงชีวิตด้วย “มรรคมีองค์ 8”

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ