Purple Botryoidal Fluorite Mineral

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

Chakra

Element


Purple Botryoidal Fluorite Mineral

**ไม่มีในไทย

ความคิดนั้นทำให้เราทุกข์ แต่ความคิดก็ทำให้เราเกิดการตื่นรู้ได้ด้วยเช่นกัน Purple Botryoidal Fluorite Mineral คือหินที่จะช่วยให้เราสามารถนำความคิดมาใช้ในการแยกแยะพิจารณา

Purple Botryoidal Fluorite Mineral เป็นหินที่เชื่อมโยงการทำงานของ Mind เข้ากับ Spirit โดยเฉพาะ ผ่านการทำให้ความคิดของเรากระจ่าง ไม่เป็นลบ ไม่บิดเบือน แล้วนำพาเราเข้าสู่ความสงบอย่างรวดเร็ว เพราะ ณ จุดที่ความคิดเราสงบได้ Spirit จะสื่อสารกับเราเมื่อนั้น

Purple Botryoidal Fluorite Mineral มีบทบาทสำคัญมาตั้งแต่โบราณในการขับไล่ Evil Spirit และกำจัดฝันร้าย

เมื่อทำสมาธิร่วมกัน พลังงานของ Purple Botryoidal Fluorite Mineral จะไหลเวียนทั่วร่างกาย แล้วจัดการเคลียร์ความเครียด ความปั่นป่วนทางจิตวิญญาณ และ physical stress ต่างๆ เพื่อให้ Lightbody ของเราสว่างขึ้น แล้วเดินทางเข้าสู่ “ความว่าง”

Purple Botryoidal Fluorite Mineral เปลี่ยนความโกลาหล ไปสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงเป็นหินที่พึงใช้ในการสมาธิร่วมกันในกลุ่มคนที่มีความจำเป็นต้องทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ด้วย process ที่ชัดเจน

Purple Botryoidal Fluorite Mineral ทำงานกับ Crown และ Third Eye จักระ จึงเพิ่มศักยภาพการทำงานของ Mind ในการวิเคราะห์แยกแยะเหตุปัจจัยตามจริง มองเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง จึงเป็นหินที่สนับสนุนการทำความเข้าใจธรรมะอันละเอียดอ่อน สำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนรู้ค่อนข้างช้า เด็กที่โฟกัสไม่ได้ เรียนไม่เก่ง คนที่ขี้กังวลและขี้กลัวจนคิดอะไรไม่ได้ การสมาธิกับ Purple Botryoidal Fluorite Mineral จะเป็นอะไรที่ช่วยได้มาก

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ