Chakra

Element


Prehnite

โดยปกติแบบความตั้งใจในการลงมือทำ เพื่อบรรลุอะไรสักอย่างของมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นเป็นไปเพื่ออีโก้ เช่น ทำหน้าที่พ่อที่ดี ลูกที่น่ารัก หรือเพื่อมี เพื่อได้ อะไรมาครอบครอง ซึ่งความตั้งใจแบบนี้ มักนำไปสูความทุกข์ และความกลัวเสมอ Prehnite ทำให้ความตั้งใจของเรานั้นสอดคล้องกับ heart ส่งผลให้ความตั้งใจของเราทั้งหมดในการลงมือทำ หรือ การเลือกของเรา เป็นไปเพื่อความจริงในใจเรา นำมาซึ่งความสบายใจ และความรักและศรัทธาในตัวเอง

Prehnite สามารถพาเรา Journey through the light ด้วยความรักและศรัทธาในสิ่งดีงาม ทำให้เข้าถึง spiritual realm อันเป็นที่อยู่ของ angels และ guides ของเราได้

การฝึกสมาธิกับ Prehnite อย่างต่อเนื่องจะพัฒนาประสาทสัมผัสที่เรียกว่า Clairaudiance ทำให้เราสามารถ “ได้ยิน” ข้อความจาก guides และ Angels ได้ชัดเจน

เป็นหินที่เหมาะกับ Psychics, Tarot Reader, Healers เพราะช่วยให้สามารถสื่อสารข้อมูลได้ยิน และสื่อสารกับ guides และ angels ได้แม่นยำมากขึ้น

เหมาะกับการสมาธิร่วมกับ Scolecite, Emerald, Moldavite, Libyan

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก