Polychrome Jasper

Chakra

Element


Polychrome Jasper

Polychrome Jasper หรือที่เรียกอีกชื่อว่า “Desert Jasper” เป็นหินที่เพิ่งถูกค้นพบโดยความบังเอิญที่ Madagascar เมื่อปี 2008 ขณะที่พยายามค้นหา Ocean Jasper

ด้วยข้อจำกัดทางภูมิประเทศ ทำให้การขุด Polychrome Jasper นั้นมีความยากลำบากมาก เพราะว่าต้องใช้มือขุดเท่านั้น

สีสันที่สดใสเหมือนงานศิลปะนี้ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ อันเป็นปลมาจากแร่เหล็ก ที่ผสมอยู่ใน Polychrome Jasper

Polychrome Jasper มีคุณสมบัติในการ healing ที่หลากหลายและครบถ้วนมาก ไม่ว่าจะเป็นการ healing, stone of energy, truth, wisdom, stability, inspiration, nurturing, self-love, courage สังเกตได้จากสีสันที่หลากหลายในก้อนเดียวกัน และยังเป็น metaphor ที่บอกเราว่าให้ใช้ชีวิตให้เต็มที่ (live life to the fullest) ตามเหตุผลที่ได้เกิดมา

Polychrome Jasper เป็นหินที่ส่งเสริมให้เราเป็นตัวเองที่แท้จริง (True Self) และสอนให้เราเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เป็น เพราะเป็นหินที่กระตุ้นให้เกิด inner balance ไปพร้อมๆ กับการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้เป็นอย่างดี… ความเครียดจึงไม่มี และทำให้มีโชคดี (Joy brings Luck)

Polychrome Jasper รูปหัวใจ ช่วยดึงดูดรักแท้ให้เข้ามา ช่วยให้เจอคนที่ใช่ และเพิ่มคุณภาพความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ (ให้ทำสมาธิด้วยการวางไว้ที่ heart จักระ)

Polychrome Jasper เปิด sacral จักระ ทำให้ค้นพบไอเดียสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ ค้นพบวิธีการใหม่ๆ ไม่คิดไม่ถึง

Polychrome Jasper ช่วยจัดสมดุลย์ทางร่างกายและอารมณ์ ส่งผลให้มีการเป็นอยู่ที่ดี มีแรง มีพลัง และมีความสุขด้วย

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก